Brand Manager
11 czerwca 2019
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: zarządzanie podległymi projektami: planowanie działań, wdrożenie, kontrola przebiegu projektu, ocena skuteczności działań przy ścisłej współpracy z działem sprzedaży oraz product...

Kierownik
Wrocław
Koordynator Badań Klinicznych
10 czerwca 2019
Do obowiązków zatrudnionej osoby należeć będzie: koordynowanie programów badawczych w ośrodku, wdrażanie i kontrola poprawności prowadzenia dokumentacji badaniowej, planowanie i kontrola realizacji procedur w ramach wizyt pacjentów, raportowanie...

Kierownik
Wrocław
Pracownik Działu Marketingu
9 czerwca 2019
Zakres obowiązków: zarządzanie kanałami social media (między innymi Facebook, Instagram, YouTube), monitorowanie i analizowanie rynku oraz zachowań klientów i działań konkurencji, realizacja i koordynowanie zaplanowanych działań marketingowych...

Specjalista
Wrocław
Administrator IT&T
5 czerwca 2019
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: administrację zasobami teleinformatycznymi firmy, wsparcie dla użytkowników systemów komputerowych, rozwiązywanie problemów IT, wdrożenia nowych rozwiązań w zakresie IT. Od kandydatów...

Specjalista
Wrocław
Specjalista IT
5 czerwca 2019
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: wsparcie w administrowaniu zasobami teleinformatycznymi firmy, wsparcie dla użytkowników systemów komputerowych, rozwiązywanie problemów IT, konfiguracja i dostawa zestawów...

Specjalista
Wrocław

Nie widzisz oferty dla siebie?

Nic nie szkodzi! Zawsze jesteśmy otwarci na ciekawe osoby, które chcą z nami współpracować.


Wyślij swoje CV i list motywacyjny na adres

rekrutacja@medicus.com.pl


Administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników i kandydatów do pracy jest MEDICUS Sp z o. o. Adres: Plac Strzelecki 24, 50-224 Wrocław. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.  Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych. W przypadku gdy przetwarzanie danych narusza przepisy prawa osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: info@medicus.com.pl

Skontaktuj się z nami

Medicus Sp. z o.o.

Plac Strzelecki 24
50-224 Wrocław
Tel. 71 34 72 100
Faks: 71 34 72 111
info@medicus.com.pl
www.medicus.com.pl


NIP 8961017023
REGON 930957985
KRS 0000685093