Badanie słuchu (powtórne, przesiewowe) u Noworodka we Wrocławiu

Badanie skierowane jest do niemowląt, które znajdują się w grupie ryzyka uszkodzenia słuchu ze względu na wystąpienie określonych czynników ryzyka uszkodzenia słuchu i/lub ze względu na nieprawidłowy wynik pierwszego badania przesiewowego, przeprowadzanego na oddziale noworodkowym. Badanie RETEST jest powtórnym badaniem słuchu niemowląt metodą otoemisji akustycznej, ewentualnie z audiometrią impedancyjną (tympanometria). Badanie jest przeprowadzane w specjalnie przygotowanej do tego pracowni.

Na RETEST składają się dwa badania:

W przypadku nieprawidłowego wyniku zaleca się poszerzenie diagnostyki audiologicznej o badanie BERA (ABR).

Przygotowanie do badania małego dziecka:

Dziecko podczas badania powinno spać. Płacz i niepokój małego Pacjenta uniemożliwiają otrzymanie wiarygodnych wyników.

Nasze propozycje ułatwienia przeprowadzenia badania:

wstecz Umów się na wizytę