Załupek

Załupek jest jednym z powikłań stulejki, czyli zwężenia ujścia napletka, które może wystąpić u dzieci i dorosłych. Stulejka uniemożliwia zsunięcie napletka z żołędzi do rowka zażołędnego i chociaż u najmłodszych jest to stan przejściowy oraz fizjologiczny (stulejka wrodzona), to może też przybrać charakter patologiczny (stulejka nabyta).