Regulamin oferty polecenia

Regulamin oferty – Poleć nas i korzystaj z usług kosmetologicznych w niższej cenie

I Postanowienia ogólne:

Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży i realizacji Oferty „Poleć nas i korzystaj z usług kosmetologicznych w niższej cenie.”

  1. Użyte w niniejszym regulaminie terminy mają następujące znaczenie:

Regulamin – „Poleć nas i korzystaj z usług kosmetologicznych w niższej cenie.”

Wydawca – Medicus sp. z o.o. z siedzibą w we Wrocławiu, Pl. Strzelecki 24, 50-224 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000685093. Wysokość kapitału zakładowego: 75 150 zł.

Klient – osoba fizyczna dokonująca zakupu promocyjnego pakietu usług.
Użytkownik – osoba korzystająca z promocji.
Usługi – usługi kosmetologiczne.

II Skorzystanie z promocji.

  1. Aby skorzystać z oferty należy polecić kosmetologię rodzinie, przyjaciołom, znajomym.
  2. Przekazać nam informacje o poleconej osobie, która nigdy nie korzystała z usług kosmetologicznych w Medicus Clinic – imię i nazwisko – osobiście, mailowo lub SMS-em na numer: 605347578.
  3. Polecona osoba otrzymuje zniżkę 50 zł na swój pierwszy zabieg.
  4. Osoba polecająca otrzymuje rabat w wysokości 100 zł na kolejny zabieg kosmetologiczny w Medicus Clinic.
  5. Promocja nie działa wstecz, można polecać osoby, które do tej pory nie korzystały z usług kosmetologicznych w Medicus Clinic.
  6. Liczba znajomych, których można polecić jest nieograniczona.
  7. Zniżka dotyczy tylko pierwszego zabiegu, z którego skorzysta osoba polecona.
  8. Dotyczy zabiegów laserowych o wartości od 199 zł.
  9. Promocje nie łączą się z innymi aktualnymi promocjami.

III Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia aktualnie obowiązujących przepisów prawa.