Przewlekłe zapalenie ucha środkowego (Polip) – wycięcie perlaka

Celem operacji jest usunięcie wszystkich chorych tkanek z przestrzeni ucha środkowego. Operację wykonuje się przez przewód słuchowy zewnętrzny lub przez nacięcie skóry za małżowiną uszną. Podczas zabiegu usuwa się zmienioną zapalnie kość za małżowiną uszną, oczyszcza się przestrzenie ucha środkowego z perlaka, ziarniny, polipów. Często konieczne jest także usunięcie zniszczonych przez stany zapalane kosteczek słuchowych (młoteczek i kowadełko). Najważniejsze jest usunięcie z ucha środkowego ognisk stanu zapalnego, w celu zabezpieczenia pacjenta przed groźnymi dla zdrowia i życia powikłaniami.

Jeżeli jest to możliwe, wykonuje się jednocześnie operacje tympanoplastyczne – rekonstrukcję błony bębenkowej i kosteczek słuchowych, które mają na celu zachowanie lub poprawienie słuchu. Jeśli niemożliwe jest połączenie obydwu zabiegów – zabieg poprawiający słuch wykonuje się po całkowitym wygojeniu ucha, czyli po kilku miesiącach


Umów się na wizytę