Czym różnią się aparaty słuchowe od implantów słuchowych?

Problemy ze słuchem najczęściej dotykają osoby w podeszłym wieku. Niemal 75% osób w wieku 70 lat cierpi na częściową głuchotę. U osób starszych odsetek ten wzrasta do 80%. Warto jednak zauważyć, że niedosłuch coraz częściej dotyka także dzieci i młodzież. Taki problem ma negatywny wpływ na edukację oraz socjalizację dzieci. Wczesne wykrycie problemów ze słuchem, zwłaszcza u najmłodszych Pacjentów, pozwala na ich skuteczne leczenie, a co za tym idzie maluchy mają szanse na prawidłowy rozwój społeczno- emocjonalny.

Aparaty słuchowe
Aparat słuchowy to urządzenie, które ma za zadanie wzmocnić dźwięki płynące z otoczenia. Oznacza to, że sprzęt nadaje się do leczenia niedosłuchu oraz innych problemów ze słuchem pod warunkiem, że zostały zachowane funkcje ucha wewnętrznego.

Implanty słuchowe w leczeniu głuchoty
Implant słuchowy jest bardziej zaawansowanym technologicznie urządzeniem. Dzięki niemu możliwość podjęcia terapii mają także osoby cierpiące na całkowitą głuchotę.

Możemy wyróżnić dwa rodzaje implantów:
– implanty ślimakowe,
– implanty zakotwiczone w kości Baha.

Jak działa implant ślimakowy?
Implant ślimakowy składa się z dwóch części: zewnętrznej i wewnętrznej. Zewnętrzna, czyli procesor dźwięku ma za zadanie wychwytywać dźwięki płynące z otoczenia, a wewnętrzna przekształcać je w impuls elektryczny, a następnie za pomocą elektrod przesyłać do ślimaka i mózgu Pacjenta. Słuch elektroniczny jest zbliżony jakością do słuchu fizjologicznego. Implant ślimakowy pozwala osobom cierpiącym nawet na całkowitą głuchotę na powrót do świata dźwięków.

Jak działa implant zakotwiczony w kości Baha?
Implant Baha wykorzystuje naturalną umiejętność organizmu do przekazywania dźwięków droga kostną. To rozwiązanie jest przeznaczone dla osób, u których stwierdzono nieprawidłowości w budowie ucha zewnętrznego i środkowego tj. np. przewodu słuchowego. Dzięki temu urządzeniu bodźce płynące z zewnątrz za pomocą wibracji są przekazywane poprzez kości czaszki do ucha wewnętrznego omijając tym samym niesprawne struktury ucha zewnętrznego i środkowego. W ten sposób Pacjent może słyszeć.

Implanty słuchowe czy aparaty słuchowe – które urządzenie pomoże rozwiązać Twój problem?
Do określenia podłoża problemu oraz stopnia zaawansowania schorzenia niezbędna jest konsultacja u lekarza specjalisty. W trakcie wizyty lekarz oceni źródło dolegliwości, wykona badania diagnostyczne, a na podstawie ich wyników dobierze odpowiednią metodę leczenia lub skieruje Pacjenta do odpowiedniej placówki medycznej.


Skontaktuj się z nami.

 

info@medicus.com.pl
tel.: +48 (71) 34 72 100
fax: +48 (71) 34 72 111

poniedziałek – piątek 8:00 – 20:00
sobota 8:00 – 14:00

Medicus sp. z o.o.

Plac Strzelecki 24

50-224 Wrocław

NIP 8961017023

REGON 930957985

KRS 0000685093