Strona Medicus Expert zawiera materiały przeznaczone dla osób profesjonalnie zajmujących się opieką medyczną.

Warsztat naukowy „Wczesna interwencja i rozwój mowy dzieci oraz dorosłych z głębokim niedosłuchem”, 16 września 2023 r., Lublin
Droga dziecka do implantu ślimakowego- jak osiągnąć maksymalne korzyści z implantacji słuchu u dzieci. 15 września 2022r., Toruń.
Warsztat naukowy ” Zastosowanie koblacji w laryngologii” , 19 maja 2022r., Wrocław
Warsztat naukowy “Pacjent z zawrotami głowy – problem czy wyzwanie”, 20 maja 2022r., Wrocław
Warsztat naukowy “Wykorzystywanie narzędzi obiektywnej diagnostyki słuchu”, 21 maja 2022r., Wrocław