Konferencja szkoleniowa “Nowoczesne podejście do diagnostyki foniatryczne” Wrocław, 17-18 lutego 2023

17-18 lutego 2023 Zarejestruj się

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko
uczestnika oraz nazwę konferencji.

Opłata za uczestnictwo:
Do 30.10.2022 – 1000 zł
Od 31.10.2022 – 1200 zł

Płatność:
na konto Santander Bank Polska
22 1090 2590 0000 0001 3183 4435
W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę konferencji.
W przypadku konieczności odwołania kursu ze względu na sytuację pandemiczną, zobowiązujemy się do zwrotu wcześniej wniesionych opłat

 

 

  Dane do faktury:

  Szanowni Państwo,

  Mam zaszczyt zaprosić do Wrocławia na konferencję szkoleniową dotyczącą tematyki diagnostyki narządu mowy. Wybitni specjaliści w tej dziedzinie podzielą się z Państwem swoim doświadczeniem. Oprócz tradycyjnych wykładów i paneli dyskusyjnych, konferencja będzie okazją do uczestnictwa w warsztatach, umożliwiających zdobycie praktycznych umiejętności właściwej diagnostyki oraz oceny stanów chorobowych.
  Konferencja adresowana jest zarówno do lekarzy, którzy rozpoczynają swoją przygodę z tą tematyka, jak i do tych, którzy mają już własne doświadczenia diagnostyczne i chcą he dalej poszerzać. Jesteśmy przekonani, że konferencja będzie doskonałą okazją do poszerzania wiedzy, licznych dyskusji i wymiany doświadczeń pomiędzy specjalistami.
  Mam również nadzieję, że spotkanie zaowocuje nawiązaniem nowych kontaktów zawodowych i towarzyskich.
  Serdecznie zapraszamy do Wrocławia.

  Tematyka konferencji:
  17-18. lutego 2023 (godz. 9:00 – 17:00)
  ● Ocena stroboskopowa złotym standardem
  w diagnostyce zaburzeń głosu
  ● Analiza akustyczna głosu w praktyce
  ● Sposoby parametryzacji stroboskopii w celu
  zobiektywizowania interpretacji
  ● Choroby czynnościowe narządu głosu – jak
  zdiagnozować, co widać w ocenie stroboskopowej
  krtani
  ● Łagodne zmiany przerostowe w obrębie krtani –
  klasyfikacja na podstawie oceny stroboskopowej
  ● Wczesna diagnostyka nowotworów i stanów
  przednowotworowych krtani.
  ● Monitorowanie efektów leczenia zaburzeń głosu
  przy pomocy videostroboskopii krtani
  ● Choroby zawodowe narządu głosu w praktyce
  ● Jak prawidłowo przeprowadzić ocenę
  stroboskopową krtani? Jak wykonać badanie,
  aby uzyskać dobry efekt stroboskopowy

  Wykładowcy:

  dr hab. n. med. Ewelina Sielska-Badurek
  adiunkt w Klinice Otolaryngologii Warszawskiego
  Uniwersytetu Medycznego

  Specjalizuje się w kompleksowym diagnozowaniu i leczeniu chorób narządu
  głosu, ponadto przeprowadza diagnostykę endoskopową u pacjentów z podejrzeniem raka krtani, czy zmian przednowotworowych w obrębie krtani. W 2015
  roku, jako pierwszy lekarz w Polsce przeprowadziła augmentację krtani w znieczuleniu miejscowym przy pomocy hydroksyapatytu wapnia poprawiając jakość
  głosu u pacjenta z porażeniem krtani. Stworzyła autorski program czynnościowej terapii zaburzeń głosu w śpiewie w oparciu o technikę Lax Vox, techniki
  manualne, metodę akcentów, czy metodę żucia Froeschelsa.

  dr hab. n. med. Anna Rzepakowska
  adiunkt w Klinice Otorynolaryngologii,
  Chirurgii Głowy i Szyi
  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

  Zajmuje się diagnostyką zmian nowotworowych w jamie ustnej, gardle i krtani
  z wykorzystaniem nowoczesnych metod endoskopowych (Narrow Band Imaging) oraz oceną patologii ślinianek i węzłów chłonnych szyi w badaniu ultrasonograficznym. Ma doświadczenie w leczeniu chirurgicznym zmian organicznych
  krtani, gardła i jamy ustnej z wykorzystaniem metod klasycznych oraz lasera.
  Wykonuje operacje ślinianek, węzłów chłonnych i innych patologii szyi

  dr n. med. Barbara Jamróz
  adiunkt w Klinice Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy
  i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
  Kierownik zespołu foniatryczno-logopedycznego Kliniki
  oraz Pracowni Patofizjologii Głosu i Mowy.

  Specjalizuje się m. in. w diagnostyce i terapii zaburzeń schorzeń organicznych
  i czynnościowych krtani, zaburzeń głosu oraz połykania, opiece foniatrycznej
  w przypadku wady rozszczepowej wargi i/lub podniebienia, terapii manualnej
  krtani. Jako pierwszy lekarz w Polsce ukończyła kursy akredytacyjne pod afiliacją ESSD (European Society for Swallowing Disorders): FEES (endoskopowe
  badanie zaburzeń połykania), VFSS (wideofluoroskopia), CSE (kliniczna ocena
  połykania). Jest pierwszym w Polsce instruktorem endoskopowego badania zaburzeń połykania (FEES) w ramach ESSD FEES Accreditation Programme.

  dr n. med. Aleksandra Skrzypek
  Medicus Clinic, Specjalistyczne Centrum Medyczne,
  Wrocław,

  Specjalista otolaryngolog, specjalista audiolog i foniatra. Zajmuje się diagnostyką laryngologiczną, leczeniem zachowawczym i operacyjnym. Szczególną
  wagę przykłada do profilaktyki zdrowia. Studia na Wydziale Lekarskim ukończyła w 2003 roku. Część studiów odbyła na uniwersytecie w Bochum. Staż
  specjalizacyjny odbyła w Katedrze i Klinice Otolaryngologii, Chirurgii Głowy
  i Szyi Akademii Medycznej we Wrocławiu. W 2008 roku obroniła dysertację
  doktorską pt. „Ocena krtani oraz narządu słuchu i równowagi w akromegalii”

  Termin:
  17-18. lutego 2023 r.
  Miejsce:
  Medicus Clinic Specjalistyczne Centrum Medyczne
  Plac Strzelecki 24, 50-224 Wrocław
  Rejestracja mailowo: [email protected]
  bądź telefonicznie pod numerem +48 71 32 363 00
  Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wniesienie
  opłaty we wskazanym terminie.
  Więcej informacji:

  Opłata za uczestnictwo:
  Do 30.10.2022 – 1000 zł
  Od 31.10.2022 – 1200 zł
  Zakończenie rejestracji: 10.01.2023
  Opłata obejmuje:
  ● uczestnictwo w konferencji
  ● przerwy lunchowe
  ● kolacje towarzyską w dn. 17.02.2023
  Płatność:
  na konto Santander Bank Polska
  22 1090 2590 0000 0001 3183 4435
  W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę konferencji.
  W przypadku konieczności odwołania kursu ze względu na sytuację pandemiczną, zobowiązujemy się do zwrotu wcześniej wniesionych opłat

  wstecz Zarejestruj się

  W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko
  uczestnika oraz nazwę konferencji.

  Opłata za uczestnictwo:
  Do 30.10.2022 – 1000 zł
  Od 31.10.2022 – 1200 zł

  Płatność:
  na konto Santander Bank Polska
  22 1090 2590 0000 0001 3183 4435
  W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę konferencji.
  W przypadku konieczności odwołania kursu ze względu na sytuację pandemiczną, zobowiązujemy się do zwrotu wcześniej wniesionych opłat

   

   

   Dane do faktury: