Medicus Sp. z.o.o realizuje projekt dofinasowany z Funduszy Europejskich “Strategia rozwoju firmy Medicus Sp. z. o.o i jej usług”

Medicus Sp. z o.o.  realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości Poddziałanie 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF . Projekt realizowany przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Przedmiotem projektu jest doradztwo strategiczne, mające na celu opracowanie strategii rozwoju firmy Medicus Sp. z o.o. i jej i usług.

Celem głównym usługi  jest ukształtowanie spójnej wizji i misji rozwoju przedsiębiorstwa, a także określenie celów, które powinno realizować oraz przyjęcie przeanalizowanego stanowiska w zakresie działań rozwojowych produktów i usług w zakresie leczenia za pomocą implantów słuchu i natychmiastowa możliwość jego realizacji.

Efektem projektu będzie opracowany dokument pn. „Strategia rozwoju firmy Medicus Sp. z o.o. i jej i usług“

 

Wydatki całkowite projektu: 57 810,00 zł

Wydatki kwalifikowane projektu : 47 000,00 zł

Wartość dofinansowania (PLN): 39 950,00zł

 


Skontaktuj się z nami.

 

info@medicus.com.pl
tel.: +48 (71) 34 72 100
fax: +48 (71) 34 72 111

poniedziałek – piątek 8:00 – 20:00
sobota 8:00 – 14:00

Medicus sp. z o.o.

Plac Strzelecki 24

50-224 Wrocław

NIP 8961017023

REGON 930957985

KRS 0000685093