Aleksandra Sozańska-Kut

Od ponad 25 lat pracuje z Pacjentami nad rehabilitacją głosu. Ukończyła studia na Akademii Muzycznej we Wrocławiu na wydziale wokalno-aktorskim oraz Dolnośląskiej Szkole Wyższej Edukacji na kierunku logopedii. Ponadto brała udział w specjalistycznych kursach oraz szkoleniach, które pozwoliły na zdobycie doświadczenia umożliwiającego prowadzenie zajęć z szeroko pojętej terapii głosu mówionego i śpiewanego.

W Medicus Clinic specjalizuje się w rehabilitacji głosu oraz prowadzi terapię logopedyczną dla dzieci od 6. roku życia. Podczas zajęć stosuje różne metody terapeutyczne, dopasowane do indywidualnych potrzeb Pacjenta.  Wykorzystuje logorytmikę, ćwieczenia z elementami kinezjologii edukacyjnej oraz terapię manualną. W swojej codziennej pracy przykłada ogromną wagę do prawidłowych nawyków oddechowych, artykulacyjnych i fonacyjnych.

Prowadzi również zajęcia dedykowane prelegentom lub osobom, dla których głos stanowi narzędzie pracy. Podczas konsultacji przygotowuje Pacjentów do występów publicznych pod kątem prawidłowej interpretacji, modulacji i ogólnej prezentacji głosu. 

Zdobyte wykształcenie

 • absolwentka Akademii Muzycznej we Wrocławiu – wydział wokalno-aktorski, 
 • absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji – kierunek Logopedia
 • Ukończyła kurs I i II st. Kinezjologii Edukacyjnej.
 • Ukończyła kurs „Terapia zaburzeń systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego”
 • Ukończyła kurs kwalifikacyjny – „Zarządzanie oświatą”
 • Wieloletni wykładowca klasy wokalnej podczas warsztatów Blues nad Bobrem (lata 1995-2019) i innych warsztatów muzycznych
 • Wykładowca autorskich warsztatów wokalnych dla osób zawodowo pracujących głosem – „Głos na warsztat”, „Jakim Cię słyszą – takim Cię widzą”, „Higiena pracy głosem”,  realizowanych na terenie całego kraju
 • Wieloletni członek Polskiego Związku Logopedów, Polskiego Towarzystwa Audiologiczno-Foniatrycznego, Stowarzyszenia „Blues nad Bobrem”
 • Prowadzi własną, autorską pracownię wokalno-logopedyczną
 • Prowadzi zajęcia rehabilitacji głosu realizowane w ramach turnusów sanatoryjnych ZUS – narząd głosu –  w Świeradowie Zdroju
 • Zawodowo czynna wokalistka prowadząca działalność solową i współpracująca od 30 lat z wrocławską grupą Spirituals Singers Band

Zrealizowane kursy i szkolenia

 • Diagnoza i terapia afazji osób dorosłych
 • Terapia zaburzeń czynności systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego
 • Diagnoza i terapia neurologopedyczna osób dorosłych
 • Programowanie języka u osób dorosłych z afazją
 • Głos jako narzędzie terapeutyczne
 • Fonacja ukierunkowana na wydech i legato samogłoskowe
 • Kinezjologia – dlaczego trzeba ćwiczyć i jak działa programowanie nawyków
 • Kinezjologia edukacyjna I i II stopnia
 • Logopedia w praktyce wokalisty
 • Zdrowa tarczyca, a zdrowy głos
 • Głos ludzki jako instrument muzyczny
 • Zasady profilaktyki i rehabilitacji głosu nauczycieli
 • Dysfunkcje systemu żuchwowo – gnykowo – czaszkowego i ich interakcje z narządem ruchu
 • Wartość nauki o głosie w treningu wokalnym
 • Posturografia i wynikające z niej korzyści
 • „Jak mówimy, jak śpiewamy – różnice. Co robić by nie niszczyć głosu”
 • „Wybrane aspekty pracy z głosem w logopedii medialnej”
 • „Vocal improvisation techniques”
 • Logorytmika
 • Dr Vox Therapy – szkolenie certyfikowane.
wstecz Umów się na wizytę