dr Anna Paluszak

W 2011 roku obroniła pracę doktorską pod tytułem: „Rola stylu przywiązania w autoprezentacji kobiet i mężczyzn w sytuacji wzbudzonego motywu pozyskania partnera”. Teoretyczną podstawę dysertacji stanowiły koncepcje i wyniki badań z zakresu psychologii społecznej i ewolucyjnej.

Tego samego roku została zatrudniona na stanowisku adiunkta na Uniwersytecie Wrocławskim.
Przez okres czteru lat uczęszczała do Ośrodka Edukacji Psychologicznej i Treningu Grupowego prowadzonego przez wybitnych polskich terapeutów i superwizorów PTP: Jacka Rydlewskiego, Barbarę Rydlewską, Magdalenę Beszłej.
W tym czasie nabyła wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu podstaw komunikacji oraz ekspresji emocji, założeń i technik pracy w systemie Gestalt.

Od  roku 2016 pracuje jako terapeutka pozostając cały czas w superwizji.
W latach 2016-2017 prowadziła z Jackiem Rydlewskim audycję w Akademickim Radiu Luz o tematyce trudności w związkach mającą na celu promocję Instytutu Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim.

Uczestnik wielu warsztatów i szkoleń:

 • 1997-2001r. – samorozwojowa terapia psychoanalityczna związana ze szkołą Lacana.
 • 1999r.  – seminarium na temat wkładu twórczości Jerzego Grotowskiego w rozwój dramaterapii, zorganizowanym przez Podyplomowe Studium Terapii przez Sztukę przy Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • 1999r. – warsztaty poświęcone Developmental Transformation. Jedną z metod dramaterapii, rozwijaną w Stanach Zjednoczonych. Warsztat został przeprowadzony przez twórcę metody: profesora Uniwersytetu w Yale- Davida Reada Johnsona (Dyrektora The Institutes for the Arts in Psychotherapy  w Nowym Yorku),
 • 1998 – 1999r. prowadzenie indywidualnych prac terapeutycznych z dziećmi narcystycznymi pod kierunkiem dr Elżbiety Małkiewicz.
 • 2000r. -udział w szkoleniu dla trenerów i nauczycieli obejmujący techniki nawiązujące do programowania neurolingwistycznego NLP organizowany przez firmę „Inżynieria Personalna”.
 • 2000r. – przeprowadzenie tygodniowego wyjazdowego treningu interpersonalno- terapeutycznego z młodymi kobietami chorującymi na anoreksję,
 • 2004 – 2010r. –  uczestnik konferencji o ustawieniach systemowych metodą Berta Hellingera prowadzonych przez samego autora koncepcji Berta Hellingera oraz  Marka Wilkirskiego, Jacka Rydlewskiego i Marię Senftleben – Gudrich,
 • 2008- 2009r. – udział w warsztatach terapii prowokatywnej prowadzonych przez Franka Farrelly’ego,
 • 2010 – 2011r. – uczestnik w szkoleniu organizowanym przez wrocławski ośrodek terapeutyczny „PLUS” dotyczącego wykorzystania metody ustawień w organizacjach i biznesie, także w tych latach wzięła udział w dwóch warsztatach Mindfulness związanych z terapią poznawczą opartą na uważności.
 • 2015-2016r. – uczestnik w szkoleniach psychologicznych o tematyce psychosomatyki, poziomów ego i Zen prowadzonym przez Jolantę Toporowicz i Aleksandra Poraj- Żakiej,
 • 2016r.-  uczestnik szkolenia wstępnego z terapii opartej na pracy z układem nerwowym Somatic Experiencing organizowanym przez wrocławską pracownię terapeutyczno- szkoleniową Plus,
 • 2019r. – szkolenie w pracy z ciałem, chorobą i psychosomatyką, metodą Recall Healling atestowaną przez Ministerstwo Zdrowia. Szkolenie prowadził Gilbert Renaud. Do tej pory ukończyła podstawowe trzy poziomy oraz szkolenie związane z problemami otyłości i zaburzeń jedzenia oraz warsztat poświęcony symbolice oraz warsztat związany z uzależnieniami i depresją.

Publikacje i konferencje:

 • Kuczyńska A. (2004), Tożsamość a ciało. Nauki Humanistyczne, Jarco J. (red), 9(169-176). Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im Oskara Langego we Wrocławiu
 • Kuczyńska A. Contemporary and Prehistoric Attributes of Femininity and Woman’s Attitude towards Herself and her Body. In: Understanding Sex and Gender; Wrocław, 2006, Oficyna Wydawnicza ATUT, s.169-182
 • Paluszak A, Kuczyńska A., Paluszak A. The role of attachment styles in self-descriptions of young adults from the perspective of modern theories of love. In: Together or Separately? Positive  Aspects of Personal and Social Relationships with Others. Polish Journal of Applied Psychology , 2011, Vol 9 (1), 39-64
 • Kuczyńska A., Piechaczek A., Paluszak A. Zachowania wiążące a poczucie bliskości i komfortu z rozmowy z osobą nieznajoma tej samej i przeciwnej płci. Czasopismo Psychologiczne 2013,2, 215- 226.
 • Marital Satisfaction, Sex, Age, Marriage Duration, Religion, Number of Children, Economic Status, Education, and Collectivistic Values: Data from 33 Countries, Frontiers, 2017. Główni autorzy to: Piotr Sorokowski, Ashley K. Randall, Agata Groyecka.
 • The Associations of Dyadic Coping and Relationship Satisfaction Vary Between and Within Nations: A 35-Nation Study, Frontiers, 2017. Praca zbiorowa. Główni autorzy to: Peter Hilpert, Ashley K. Randall, Piotr Sorokowwski.
 • Global study of social odor awareness. Journal of Cross Cultural Psychology, 2017. . Główni autorzy to: Agnieszka Sorokowska, Ashley K. Randall, Piotr Sorokowwski.
 • Preferred interpersonal distances: a global comparison. Journal of Cross Cultural Psychology, 2017 Praca zbiorowa, autorzy główni, to: Agnieszka Sorokowska, Agata Groyecka, Maciej Karwowski.
wstecz Umów się na wizytę