dr n. med. Dariusz Szarek

Specjalista neurochirurg

Od początku studiów medycznych interesuje się problematyką leczenia schorzeń neurochirurgicznych. Po ukończeniu stażu podyplomowego, rozpoczął pracę w Klinice Neurochirurgii Akademii Medycznej we Wrocławiu, gdzie odbył szkolenie specjalizacyjne w latach 2006-2012, ukończone egzaminem państwowym w listopadzie 2012 roku. Od 2014 roku pracuje na Oddziale Neurochirurgii Dolnośląskiego Specjalistycznego Szpitala im T. Marciniaka, od 2015 roku na stanowisku zastępcy ordynatora.

W pracy specjalizuje się w leczeniu chorób naczyniowych układu nerwowego oraz chorób nowotworowych. Wiedzę w powyższych obszarach poszerzał w ramach indywidualnych staży w szpitalach w Finlandii, Szwajcarii, Czechach, we Francji, w Japonii. Umożliwiły one zdobycie specjalistycznej wiedzy w zakresie leczenia skomplikowanych tętniaków, wymagających zastosowania bardziej zaawansowanych technik poza klipsowaniem lub prostą embolizacją. Techniki mikrochirurgiczne to m.in. rekonstrukcje naczyń, tworzenie i zamykanie przetok, wszczepianie by-pass’ów do naczyń mózgowych. W zabiegach naczyniowych specjalizuje się także w terapii tak rzadkich i trudnych do leczenia schorzeń, jak naczyniaki tętniczo-żylne oraz choroba moya-moya. W terapii chorób nowotworowych wykorzystuje możliwości, jakie daje połączenie zaawansowanych technik obrazowania mózgu w badaniu MR – traktografia oraz czynnościowy rezonans magnetyczny w połączeniu z neuromonitoringiem. Pierwsze dwie metody umożliwiają precyzyjniejsze określenie ważnych ośrodków w układzie nerwowym, neuromonitoring zaś śledzi ich stan w trakcie operacji. Ich połączenie pozwala na wyraźne zmniejszenie ryzyka zabiegu przy jednocześnie większej jego doszczętności.

Jest uczestnikiem licznych kursów dodatkowych, krajowych i europejskich, w tym cyklu kursów z neurochirurgii Europejskiego Stowarzyszenia Towarzystw Neurochirurgicznych (EANS), ukończonego zdaniem egzaminu europejskiego w 2013 roku.

Wiedzę lekarską poszerzał w ramach studiów podyplomowych „Biomateriały, materiały dla medycyny”, prowadzonych przez Katedrę Biomateriałów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Obejmowały one wiedzę z zakresu doboru, zastosowania oraz projektowania szeregu biomateriałów i implantów w medycynie.

Jest członkiem Towarzystw Specjalistycznych: Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Europejskiego Stowarzyszenia Towarzystw Neurochirurgicznych (EANS), Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów.

wstecz Umów się na wizytę