Logopedia i rehabilitacja głosu

W Medicus Clinic kompleksowo zajmujemy się rehabilitacją głosu oraz prowadzimy terapię logopedyczną dla dzieci od 6 roku życia. Rehabilitacja głosu to ścisła dziedzina foniatrii, która ma za zadanie przywrócić prawidłowe funkcje głosowe krtani. Specjalizacja dedykowana jest Pacjentom, którzy ponad przeciętnie wykorzystują swój głos ze względu na obowiązki zawodowe bądź od niedawna doświadczają niepokojących lub niekomfortowych dolegliwości podczas wypowiedzi. Zajęcia logopedyczne obejmują pracę nad poprawnym funkcjonowaniem narządów artykulacyjnych oraz budowaniem świadomości oddechowej i fonacyjnej. W trakcie konsultacji kształtujemy również prawidłowe nawyki mówienia.

  • Badania

Badania

W ramach specjalizacji Logopedia i rehabilitacja głosu, wykonujemy następujące badania:

Specjaliści

Aleksandra Sozańska-Kut