Droga dziecka do implantu ślimakowego- jak osiągnąć maksymalne korzyści z implantacji słuchu u dzieci. 15 września 2022r., Toruń.
Warsztat naukowy ” Zastosowanie koblacji w laryngologii” , 19 maja 2022r., Wrocław
Warsztat naukowy “Pacjent z zawrotami głowy – problem czy wyzwanie”, 20 maja 2022r., Wrocław
Warsztat naukowy “Wykorzystywanie narzędzi obiektywnej diagnostyki słuchu”, 21 maja 2022r., Wrocław
Konferencja szkoleniowa “Nowoczesne podejście do diagnostyki foniatryczne” Wrocław, 17-18 lutego 2023