1992

Medicus uzyskuje pierwsze wyłączne przedstawicielstwo niemieckiej firmy Hansaton Akustik GmbH, wiodącego producenta nowoczesnych aparatów słuchowych.


error: Content is protected !!