1996

Rozpoczęcie współpracy z angielskim producentem urządzeń do screeningu słuchu noworodków i aparatury do otoemisji akustycznej, firmą Otodynamics Ltd.


error: Content is protected !!