2009

Medicus zostaje laureatem XVIII edycji konkursu „Teraz Polska”.