2011

Medicus zmienia siedzibę na budynek przy ul. Grabiszyńskiej 251a.