Badanie audiometryczne w wolnym polu słuchowym

Badanie to określa zdolność rozumienia mowy przy różnym jej natężeniu. Przeprowadza się je przy użyciu głośników podłączonych do audiometru, umieszczonych w odległości około 1 m po obu stronach badanej osoby. Zadaniem Pacjenta jest powtarzanie słów, które usłyszał z głośników. W tym celu wykorzystuje się testy słowno-liczbowe. W wyniku badania uzyskuje się informację o stopniu rozumienia mowy. Badanie to pozwala m.in. na ocenę skuteczności dopasowania aparatów słuchowych i implantów.

Nie jest wymagane specjalne przygotowanie Pacjenta do badania poza oczyszczeniem ucha z zalegającej woskowiny i ewentualnych ciał obcych.

wstecz Umów się na wizytę