Rodzaje implantów słuchowych

System implantów ślimakowych
System implantów zakotwiczonych w kości Baha