Historie pacjentów z problemami ze słuchem

Słuch jest jednym z pięciu ludzkich zmysłów. Jego całkowita bądź częściowa utrata utrudnia bądź uniemożliwia normalne funkcjonowanie. Osoba, która utraciła słuch, często ma problemy z mową, nie potrafi się komunikować, ma problemy z odpoczynkiem, a także narażona jest na większe niebezpieczeństwo np. na ulicy.

Liczne badania medyczne, dzięki którym stale poznajemy ciało człowieka i wszelkie procesy zachodzące w jego organizmie, pozwoliły na stworzenie implantów i aparatów słuchowych. Dzięki nim, każdy ma szansę na odzyskanie bądź znaczącą poprawę słuchu.

Poniżej prezentujemy historie naszych pacjentów. Przekonaj się, w jaki sposób implant słuchowy zmienił ich życie, a także pozwolił uwierzyć, że problemy ze słuchem nie stanowią żadnej przeszkody na drodze do spełniania marzeń i realizowania swoich pasji.

Historia Mieczysława, który miał wszczepiony implant w wieku 81 lat
Historia dzieci bilateralnie zaimplantowanych implantami słuchowymi
Historia Beaty – nastolatki korzystającej z implantu zakotwiczonego w kości Baha
Historia Kuby, który dzięki implantom może jeździć na quadzie i trenować taekwondo