Leczenie niedosłuchu

Niedosłuch to poważny problem na skalę światową. Aż 360 milionów ludzi (w tym 32 miliony dzieci) na całym świecie cierpi z powodu głuchoty, co stanowi ponad 5% całej populacji. W samej Polsce, problem ze słuchem może dotyczyć aż 6,5 mln polskich seniorów! Stanowi to prawie całą populację niejednego państwa na świecie, takiego jak np. Słowacja, Szwajcaria czy Hongkong. Skala problemu jest ogromna dlatego też można mówić tutaj o chorobie cywilizacyjnej.

Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia, niedosłuch może dotknąć nas w każdym okresie życia. Jego przyczyny mogą być wrodzone lub nabyte. Wrodzony występuje jeszcze przed narodzinami lub zaraz po nich. Ma podłoże genetyczne lub może zostać wywołany na skutek chorób przebytych przez kobietę w trakcie trwania ciąży albo inne czynniki współistniejące, takie jak niedowaga, niedotlenienie czy żółtaczka u dziecka. Niedosłuch, który pojawia się na późniejszym etapie życia, jest niedosłuchem nabytym. Może być spowodowany między innymi nieleczonym, przewlekłym zapaleniem ucha środkowego, zapaleniem opon mózgowych, powikłaniami po przebytej odrze, zażywaniem leków ototoksycznych, nadmiernym hałasem, lub pojawić się wraz z wiekiem.

Prawidłowy słuch ma ogromny wpływ na codzienne funkcjonowanie człowieka, a wszelkie jego ubytki przekładają się na liczne problemy zdrowotne oraz ogólny stan emocjonalny. Dzieci mają wówczas trudności z adaptacją wśród rówieśników, zniechęcają się do zabawy i nawiązywania nowych kontaktów, mają gorsze wyniki w nauce. Niedosłuch u dorosłych uniemożliwia podjęcie wielu działań, kontynuację pracy czy realizację pasji, a w konsekwencji może także wywołać depresję.

Osoby z niedosłuchem często żyją w cieniu, są wycofane, nie wykorzystują w pełni swojego potencjału. Bardzo często rezygnują z życia społecznego, kariery zawodowej oraz wielu możliwości, jakie oferuje świat. Taki stan rzeczy przyczynia się do tego, że osoby dotknięte niedosłuchem reagują agresją lub smutkiem, które są efektem ich bezsilności – po prostu nie mogą być w pełni sobą.

“W przypadku głębokiego niedosłuchu zarówno dzieci, jak i dorośli często wymagają stałego wsparcia rodziny i opiekunów.”

Niedosłuch u seniorów może prowadzić do ich izolacji ze społeczeństwa, często powoduje osamotnienie, depresję, frustrację czy zaburzenia w obszarze komunikacji, które wiążą się ze spadkiem jakości życia. Osoby takie są uzależnione od innych często nawet w zwykłych, codziennych czynnościach, np. takich jak wizyty lekarskie czy korzystanie z telefonu.

Świat osoby głuchej lub głęboko niedosłyszącej może zostać całkowicie odmieniony przez podjęcie leczenia przy pomocy implantu słuchowego. Dlatego tak ważne jest, aby pacjent podjął tę decyzję możliwie jak najszybciej. W przypadku dzieci będzie to determinowało ich późniejszy rozwój. U osób dorosłych natomiast brak bodźców dźwiękowych może wpłynąć na przyspieszenie procesów starzenia się i wystąpienie demencji.