Wymiana procesora dźwięku

Każdy, kto używa procesora dźwięku w implancie słuchowym, ma szansę na wymianę urządzenia na nowe, jeśli jego urządzenie jest po okresie gwarancji, brak jest przydatności urządzenia do dalszego użytkowania, a uszkodzenia nie powstały z winy użytkownika. Wymiana ta w całości finansowana jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Procesor dźwięku, jak każde urządzenie elektroniczne, podlega naturalnemu zużywaniu. Szybsze wyczerpywanie się baterii, pojawiające się niewyjaśnione szumy, trzaski czy sprężania – mogą po kilku latach nie być kwestią ustawień procesora, ale jego zużycia. Według statystyk wymiany po 5 latach wymaga około 55% procesorów do implantów ślimakowych i około 20% procesorów do implantów na przewodnictwo kostne Baha. Zatem, jeśli po 5 latach zaobserwujemy, że działanie procesora nie spełnia już naszych oczekiwań lub też jeśli niedosłuch w tym czasie znacząco się pogłębił, użytkownicy powinni rozważyć wymianę procesora. Dzięki temu będą oni mieli dostęp do najaktualniejszych technologii – ponieważ wymiany dokonywane są na najnowsze dostępne generacje procesorów.

Użytkownicy implantów słuchowych – czy to ślimakowych, czy na przewodnictwo kostne – często nie wyobrażają już sobie funkcjonowania bez implantu i procesora dźwięku. Dlatego czasami może pojawiać się strach, że pewnego dnia procesor przestanie działać. Często spotykamy się z rodzicami dzieci z implantem słuchowym, którzy mówią wprost: „boję się, że pewnego dnia mojego dziecko przestanie słyszeć”. Ta sama obawa dotyczy również dorosłych użytkowników. Pewna pacjentka z implantem Baha powiedziała nam: „ten implant dał mi nowe życie, nie wyobrażam sobie, żeby mój procesor przestał działać”.

Aby wymienić dotychczasowy procesor dźwięku, należy zgłosić się do kliniki, w której miało miejsce wszczepienie implantu. W niektórych przypadkach niezbędne jest także złożenie podania z wnioskiem o wymianę zużytego procesora lub uzyskanie dodatkowej analizy serwisowej od inżyniera klinicznego. Kompletna procedura została opisana w czterech najważniejszych krokach poniżej.

Oczekiwanie na nowy procesor Każdy, kto używa procesora dźwięku w implancie słuchowym, ma szansę na wymianę urządzenia na nowe, jeśli jego urządzenie jest po okresie gwarancji, brak jest przydatności urządzenia do dalszego użytkowania, a uszkodzenia nie powstały z winy użytkownika. Wymiana ta w całości finansowana jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Kontakt z inżynierem klinicznym W pierwszej kolejności należy skontaktować się z inżynierem klinicznym firmy Medicus, który dokona bezpłatnej analizy serwisowej i oceni stan Twojego procesora.
Analiza serwisowa Analiza serwisowa polega na ocenie stanu faktycznego procesora dźwięku i kontroli funkcjonowania jego poszczególnych elementów. W trakcie spotkania poinformuj inżyniera o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach w działaniu procesora.
Wniosek o wymianę urządzenia Po otrzymaniu wyników analizy serwisowej napisz podanie z prośbą o wymianę urządzenia, opisując w nim przyczyny, dla których starasz się o nowy procesor. Podstawą wniosku powinien być dokument z analizy serwisowej. Komplet dokumentów złóż w szpitalu, w którym miałeś wszczep implantu.

Jeżeli masz pytania związane z wymianą procesora dźwięku
skontaktuj się bezpośrednio z naszym Biurem Obsługi Pacjenta

71 347 20 34
71 347 20 44