Implanty ślimakowe

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu osoby niesłyszące były skazane na życie w ciszy. Od tego czasu nastąpił intensywny rozwój medycyny i technologii, co spowodowało, że 30 lat temu stworzona została pierwsza i, jak dotąd, jedyna powszechnie stosowana proteza zmysłu – implant ślimakowy. Otworzyło to zupełnie nowe perspektywy dla osób mierzących się z problemami ze słuchem. Implanty ślimakowe wpłynęły na jakość życia kilkuset tysięcy osób!

Brak rezultatów leczenia logopedycznego i brak skuteczności najlepiej dobranych aparatów słuchowych – to dwa najważniejsze wskazania do zastosowania implantu ślimakowego. Często zdarza się w takich przypadkach, że jest on jedyną szansą na powrót do świata dźwięków dla osób z obustronnym, głębokim niedosłuchem.

Noworodki i dzieci, które urodziły się z niedosłuchem

Pierwsza z grup pacjentów, dla których stworzone zostały implanty ślimakowe, to dzieci, które przyszły na świat głuche. Co roku rodzi się ich w Polsce kilkaset. Dzięki badaniom przesiewowym słuchu, wykonywanym w pierwszych dniach życia, mogą one liczyć na natychmiastową pomoc.

Pacjenci, którzy stracili słuch w trakcie życia

Kolejną grupę stanowią pacjenci, którzy z różnych przyczyn utracili słuch w trakcie życia. Kiedy nie osiągają oni korzyści z właściwie dobranego aparatu słuchowego, a rehabilitacja nie przynosi oczekiwanych efektów, implant ślimakowy bywa ostatnią szansą na normalne słyszenie.

Koszty związane z leczeniem głuchoty i głębokich niedosłuchów są bardzo wysokie. Na szczęście w Polsce są one w 100% refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

W przypadku implantów zakotwiczonych w kości Baha, jak i implantów ślimakowych, każda osoba ubezpieczona, bez względu na wiek, nie płaci za implant oraz nie ponosi żadnych kosztów związanych z operacją. Finansowane jest zarówno przygotowanie pacjenta do zabiegu, jak i późniejsza rehabilitacja. Po stronie użytkownika implantu są koszty związane z codziennym użytkowaniem procesora mowy – takie jak np. zakup baterii czy dodatkowych akcesoriów.

Refundowana wymiana

Każdy, kto używa procesora dźwięku w implancie słuchowym, ma szansę na wymianę urządzenia na nowe, jeśli jego urządzenie jest po okresie gwarancji, brak jest przydatności urządzenia do dalszego użytkowania, a uszkodzenia nie powstały z winy użytkownika. Wymiana ta w całości finansowana jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Wymiana procesora