Wszystkie badania

Konsultacja andrologiczna
Konsultacja kardiologiczna
Konsultacja ortopedyczna
USG serca
Badanie słuchu (powtórne, przesiewowe) u noworodka
Konsultacja psychologiczna
Poligrafia
Polisomnografia
Tomografia komputerowa uszu
Tomografia komputerowa
Otoemisja akustyczna
Tympanometria
Badanie audiometryczne w wolnym polu słuchowym
Audiometria mowy (słowna)
Audiometria tonalna – badanie (PTA) we Wrocławiu
Konsultacja chirurga ogólnego, bariatry
Badanie VNG – badanie wideonystagmograficzne we Wrocławiu
Konsultacja chirurga dziecięcego
Badanie laboratoryjne (krew)
Konsultacja urologiczna
Konsultacja trychologiczna
Konsultacja pulmonologiczna
Spirometria
Badanie endoskopowe 3D
Konsultacja otolaryngologiczna
Konsultacja neurochirurgiczna
Konsultacja neurochirurgiczna
Konsultacja z lekarzem medycyny estetycznej
Konsultacja kosmetologiczna
Diagnostyka szyjki macicy w ciąży
Ocena przepływów naczyniowych matki i płodu
Diagnostyka prenatalna
Badanie położnicze
Wymazy mikrobiologiczne
Diagnostyka szyjki macicy
Biopsja endometrium
Ocena drożności jajowodów pianką exem foam
Histeroskopia ambulatoryjna
Ultrasonografia piersi
Ultrasonografia 3D/4D narządu rodnego
Ultrasonografia ginekologiczna
Badanie cytologiczne
Pełne badanie ginekologiczne
Konsultacja fizjoterapeutyczna
USG tarczycy
Biopsja cienkoigłowa tarczycy (BCI)
Konsultacja endokrynologiczna
Konsultacja dietetyka
Konsultacja dermatologiczna
Konsultacja chirurga szczęko – twarzowego
Konsultacja chirurga plastyka
Konsultacja chirurga onkologicznego
Konsultacja chirurgiczna
Badanie dopplerowskie
Konsultacja chirurga naczyniowego
Badanie USG (badanie ultrasonograficzne)
Uroflowmetria
Konsultacja chirurgiczno-urologiczna
BERA/ABR
Testy serologiczne
Punktowe testy skórne