Audiometria mowy (słowna)

Badanie to określa zdolność rozumienia mowy przy różnym jej natężeniu przy pomocy odpowiednio dobranych testów słownych (list wyrazów i cyfr). Podczas badania Pacjent słucha słów ułożonych w listy podawanych z różnym natężeniem dźwięku. Zadaniem Pacjenta jest powtórzenie tego, co usłyszał. Wynikiem badania jest wykres z krzywą, która pokazuje procent właściwie rozumianych słów przy określonym poziomie głośności sygnału mowy.

Nie jest wymagane specjalne przygotowanie Pacjenta do badania poza oczyszczeniem ucha z zalegającej woskowiny i ewentualnych ciał obcych. Badania nie udaje się przeprowadzić u małych dzieci.

wstecz Umów się na wizytę