Audiometria tonalna – badanie (PTA) we Wrocławiu

Badanie to umożliwia określenie wielkości ubytku słuchu. Stosuje się w nim dźwięki o określonej częstotliwości (tj. wysokość tonu) i natężeniu (tj. głośności). Jest to badanie przeprowadzane przy współpracy z Pacjentem i pozwala na wstępne określenie charakteru i głębokości niedosłuchu. Badanie przeprowadza się zarówno na drodze przewodnictwa powietrznego (dźwięki podawane przez słuchawki zakładane na uszach Pacjenta), jak i przewodnictwa kostnego (dźwięki podawane za pomocą słuchawki kostnej zakładanej za uchem badanego). Celem badania jest ustalenie progu słuchu, tj. minimalnego natężenia dźwięku, które słyszy Pacjent. Wynikiem badania jest wykres – audiogram z krzywą progową słyszenia dla przewodnictwa powietrznego i kostnego.

Jest to jedno z prostszych i najczęściej wykonywanych badań słuchu, dostarczające cennych informacji na temat narządu słuchu. Nie jest wymagane specjalne przygotowanie Pacjenta do badania. Badania nie udaje się przeprowadzić u małych dzieci.

wstecz Umów się na wizytę