Badanie słuchu (powtórne, przesiewowe) u noworodka

Badanie RETEST pozwala na wczesne rozpoznanie wady słuchu u dziecka i natychmiastowe wdrożenie leczenia

Skierowane jest do noworodków i niemowląt, które znajdują się w grupie ryzyka uszkodzenia słuchu ze względu na wystąpienie określonych czynników ryzyka i/lub nieprawidłowy wynik pierwszego badania przesiewowego.

Od najmłodszych lat słuch pozwala dzieciom rozumieć otaczający je świat, nawiązywać relacje z innymi i przyswajać język. Bez sprawnego słuchu, dzieci mają trudności z naśladowaniem dźwięków, co może opóźnić lub nawet znacznie zaburzyć rozwój mowy. Słuch jest niezbędny do pełnej interakcji z otaczającym nas światem oraz do prawidłowego rozwoju emocjonalnego, społecznego i poznawczego. Wczesne wykrycie wady słuchu pozwala na natychmiastowe podjęcie działań.

Badanie słuchu RETEST powtórne lub przesiewowe u noworodków i niemowląt

Badanie wykonywane jest u noworodków i niemowląt, które znajdują się w grupie ryzyka uszkodzenia słuchu ze względu na wystąpienie określonych czynników i/lub na nieprawidłowy wynik pierwszego badania przesiewowego, przeprowadzonego na oddziale noworodkowym (dzieci, które otrzymały żółtą naklejkę do książeczki zdrowia dziecka).

Badanie RETEST jest powtórnym badaniem słuchu metodą otoemisji akustycznej oraz audiometrii impedacyjnej (tympanometria). Przeprowadza się je w specjalnie przygotowanej do tego pracowni.
W przypadku nieprawidłowego wyniku, diagnostyka audiologiczna poszerzana jest o badanie BERA (ABR).

Diagnostyka niedosłuchu noworodków i niemowląt w Specjalistycznym Centrum Medycznym Medicus Clinic

Medicus Clinic jest rekomendowanym ośrodkiem do diagnostyki niedosłuchu w ramach II poziomu referencyjności, przez Koordynatora Medycznego Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków (największego profilaktycznego programu zdrowotnego w Polsce, zainicjowanego przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w 2002 r.).
Diagnostyka niedosłuchu u noworodków, odbywa się w ramach wizyty na Narodowy Fundusz Zdrowia. Warunkiem jest dostarczenie skierowania do poradni otolaryngologicznej na badanie słuchu (na CITO), wystawionego przez lekarza pediatrę bądź internistę.

Co zrobić aby umówić się na badanie RETEST w Medicus Clinic?

W pierwszej kolejności należy uzyskać skierowanie do poradni otolaryngologicznej na CITO.

Zarejestrować się telefonicznie pod numerem 71 323 63 00.

Skontaktuj się teraz

Nie pozwól, aby niedosłuch uniemożliwił Twojemu dziecku pełne życie. Zadbaj o jego zdrowie i szczęście już od pierwszych chwil. Wykonaj przesiewowe badanie słuchu w ciągu pierwszych czterech tygodni życia dziecka. Jeśli badanie wykaże nieprawidłowości, skontaktuj się z nami do końca trzeciego miesiąca życia dziecka. Zaproponujemy odpowiednie leczenie, aby zapobiec dalszym komplikacjom. To najlepszy sposób, aby zapewnić Twojemu dziecku skuteczne leczenie, rozwój i komunikację z otoczeniem.

Karolina Kubów
Koordynator ds. przesiewowych badań słuchu u noworodków
w Medicus Clinic

Jak przygotować małego Pacjenta do badania Retest?

Podczas badania ważne jest, aby dziecko spało, ponieważ płacz i niepokój mogą zakłócić uzyskanie wiarygodnych wyników. W celu ułatwienia przeprowadzenia badania, proponujemy:

• nie pozwalać dziecku zasnąć podczas podróży do kliniki, aby mogło odpoczywać i spać podczas badania,
• zabranie pokarmu dla dziecka, umożliwiając karmienie go w trakcie wizyty,
• możliwość zastosowania nosidełka lub wózka podczas badania, aby uniknąć wybudzania dziecka.

Warto zauważyć, że objawy niedosłuchu u dzieci różnią się w zależności od wieku. U najmłodszych dzieci mogą to być: brak odruchu moro, nieodwracanie głowy, brak podążania wzrokiem za dźwiękiem, niereagowanie na głośne dźwięki, brak własnych dźwięków czy opóźniony rozwój mowy.

Jeśli przesiewowe badania słuchu dziecka są prawidłowe, ale wciąż masz podejrzenia, że może ono mieć problemy ze słuchem, konieczna jest konsultacja z lekarzem audiologiem lub laryngologiem.  Nieleczony niedosłuch w tym czasie może prowadzić do nieodwracalnych konsekwencji w rozwoju dziecka.

Co zrobić aby umówić się na badanie RETEST w Medicus Clinic?

W pierwszej kolejności należy uzyskać skierowanie do poradni otolaryngologicznej na CITO.

Zarejestrować się telefonicznie pod numerem 71 323 63 00.

wstecz Umów się na wizytę