BERA/ABR

Badanie BERA (badanie ABR) to badanie jest nieinwazyjne i pozwala na wykrycie uszkodzeń słuchu oraz dokładne ich miejsca w obrębie drogi słuchowej. Podczas badania BERA obserwacji poddaje się ucho środkowe, ślimak, nerw słuchowy oraz pień mózgu i jest ono wykonywane w celu określenia stopnia oraz rodzaju niedosłuchu.

wstecz Umów się na wizytę