Konsultacja neurochirurgiczna

Konsultacja neurochirurgiczna obejmuje wywiad z pacjentem i badanie neurologiczne włączając w to ocenę wszystkich dostępnych badań obrazowych kręgosłupa lub głowy – aktualnych oraz porównawczych. Następnie pacjent zostaje zakwalifikowany do operacji i następuje omówienie możliwości zabiegowych lub w przypadku niezakwalifikowania omówienie zaleceń związanych z dolegliwością, proponowanej farmakoterapii oraz zabiegów rehabilitacyjnych.

wstecz Umów się na wizytę