Ultrasonografia 3D/4D narządu rodnego

USG 3D/4D – obrazowanie techniką trójwymiarową (3D) daje możliwość oceny przestrzennej badanych obiektów. Umożliwia obserwację ruchów ciała płodu, jego ruchów „oddechowych”, pracy jego serca. Obrazowanie 4D dla położnika jest narzędziem pozwalającym dokładniej ocenić morfologię płodu, a czasem uwidocznić pewne subtelne nieprawidłowości, bądź drobne anomalie rozwojowe, nie zawsze widoczne w badaniu 2D, a mające znaczenie zwłaszcza w diagnostyce i leczeniu nieprawidłowości chromosomowych i genetycznych.

wstecz Umów się na wizytę