Choroba zdwojenia przewodu pokarmowego

Zdwojenia przewodu pokarmowego to rzadkie wrodzone wady rozwojowe, które mogą się znacznie różnić rozmiarem, lokalizacją i objawami. Częstość duplikacji przewodu pokarmowego wynosi około 1 na 4500 żywych urodzeń i występuje u 0,2% dzieci.

Zdwojenie przewodu pokarmowego może występować na całej długości układu żołądkowo-jelitowego, w postaci torbieli duplikacji jelita cienkiego, torbieli duplikacji jelita cienkiego i torbieli duplikacji jelita grubego. Choroba może wystąpić w każdym wieku, ale w 80% przypadków objawia się w ciągu pierwszych dwóch lat, a większość w ciągu pierwszych trzech miesięcy życia, z diagnozą przedporodową dokonaną w znacznej liczbie przypadków.

Zdwojenia żołądkowo-jelitowe są wynikiem jednej lub więcej wrodzonych anomalii o niepewnej etiologii. Są to na ogół masy woreczkowe lub rurkowe z obecnością ścisłego połączenia z przewodem pokarmowym, warstwą mięśnia gładkiego w ścianie i wyściółką nabłonkową przypominającą część przewodu żołądkowo-jelitowego. Cysty zostają włączone do ściany jelita i dzielą wspólny dopływ krwi z jelitem rodzicielskim.

wstecz Umów się na wizytę