Biopsja fuzyjna gruczołu krokowego prostaty

Biopsja fuzyjna prostaty to najnowocześniejsze badanie diagnostyczne w przypadku podejrzenia raka prostaty. Pacjent otrzymuje wynik biopsji gruboigŁowej uzyskanej na drodze nakŁucia prostaty przez skórę krocza dzięki obrazowaniu podejrzanych zmian w technologii 3D – fuzji obrazu przezodbytniczego badania ultrasonograficznego w czasie rzeczywistym i wyniku wcześniej wykonanego rezonansu magnetycznego. Uzyskany obraz- biopsja fuzyjna elastyczna- eliminuje ewentualne deformacje wynikające z ruchu tkanek miękkich podczas rezonansu oraz zabiegu biopsji wykonywanych jednocześnie. Ten innowacyjny zabieg, caŁkowicie bezpieczny dla Pacjenta, jest wykonywany przezskórnie przez krocze, a nie przez odbyt. Odbywa się w znieczuleniu dożylnym w warunkach szpitalnych. Całkowity czas pobytu w szpitalu to ok. 3 godziny. Ryzyko powikłań diagnostycznych jest zredukowane do minimum.

Badanie wykonuje dr Piotr Szulc- specjalista urolog FEBU

Czym jest biopsja fuzyjna prostaty?

Biopsja fuzyjna prostaty to badanie, podczas którego pobierane są drobne wycinki z gruczoŁu prostaty. Pobrane wycinki są następnie oceniane przez patomorfologa pod mikroskopem. Celem badania jest potwierdzenie lub wykluczenie nowotworu gruczołu krokowego (prostaty). Stosowana jest także w aktywnym nadzorze przy podejrzeniu wznowy po leczeniu radykalnym.
Biopsja fuzyjna prostaty jest biopsji przezkroczowe wykonywana pod kontrolą obrazu TRUS i rezonansu magnetycznego. Zabieg przeprowadzany przez lekarza urologa Biopsja fuzyjna oparta jest o fuzję obrazów wieloparametrycznego rezonansu magnetycznego (mpMRI) i USG w czasie rzeczywistym.

Od roku 2015 Europejskie Towarzystwo Urologiczne (EAU) rekomenduje, aby każda powtórna biopsja prostaty przeprowadzana byŁa w oparciu o badanie mpMRI i stwierdzone w nim ewentualne nieprawidŁowości.
Od 2019 roku Europejskie Towarzystwo Urologiczne (EAU) rekomenduje również, aby każdy Pacjent, u którego rozważane jest wykonanie biopsji prostaty, poddaŁ się wcześniej rezonansowi magnetycznemu prostaty.
Rezonans jest wykonywany wŁaśnie pod kątem przeprowadzenia biopsji fuzyjnej.
Biopsja fuzyjna prostaty
Biopsja fuzyjna prostaty pod kontrolą fuzji obrazu TRUS i MRI pozwala na precyzyjną „nawigację” w trakcie jej wykonywania. Wykonanie biopsji fuzyjnej TRUS polega na tym, że lekarz korzysta z obrazowania rezonansem magnetycznym prostaty do pobierania wycinków z precyzyjnie określonych, podejrzanych, obszarów.
PoŁączenie obrazów z badania ultrasonograficznego i rezonansu magnetycznego, jest jednym z najnowocześniejszych narzędzi diagnostycznych w nowoczesnej urologii.

Biopsja fuzyjna prostaty – korzyści

Bezbolesna procedura – zabieg odbywa się w znieczuleniu ogólnym,
Krótki zabieg – Pacjent spędza maksymalnie 3 godz. w szpitalu,
Bezpieczna procedura – ryzyko powikłania stanowi mniej niż 0,01%,
Precyzyjny zabieg – pozwala na znacznie zwiększyę możliwośę trafienia w ognisko nowotworowe, dokładnością do 2-3mm

Dla kogo przeznaczona jest biopsja fuzyjna prostaty?

Biopsja fuzyjna prostaty przeznaczona jest dla osób u których:

O czym należy powiadomię urologa przed zabiegiem?

Pacjenci, u których wykonywana jest biopsja fuzyjna powinni wykonać wcześniej rezonans magnetyczny prostaty i być w posiadaniu płyty cd.


Umów się na wizytę