SmartNav

Smartnav – opieka chirurgiczna

Rozwiązania z zakresu opieki chirurgicznej zaprojektowano z myślą o poprawie wyników leczenia pacjentów oraz zwiększeniu komfortu pracy chirurgów. Dzięki nowoczesnym bezprzewodowym narzędziom, optymalizujemy czas spędzony na bloku operacyjnym oraz mamy swobodę wyboru miejsca, z którego wykonujemy pomiary śródoperacyjne.

Optymalizacja opieki chirurgicznej

Cochlear Surgical Care jest częścią naszego portfolio Connected Care, które zmienia sposób, w jaki pacjenci i specjaliści “łączą się” – od bloku chirurgicznego po klinikę, aż po codzienne życie pacjenta. Nasze rozwiązania w zakresie opieki chirurgicznej mają na celu poprawę wyników rehabilitacji pacjentów dzięki śródoperacyjnym narzędziom i spostrzeżeniom. Większa pewność co do umiejscowienia urządzenia pozwala również zoptymalizować wyniki leczenia chirurgicznego i pooperacyjną skuteczność kliniczną.

System Nucleus® SmartNav

Wielokrotnie nagradzany system Nucleus SmartNav zapewnia bezprzewodowe, przydatne w czasie rzeczywistym informacje, które ułatwiają nawigację podczas operacji wszczepienia implantu ślimakowego, zapewniając dodatkową pewność, że operacja zakończyła się sukcesem, a elektroda została prawidłowo umieszczona.
To rozwiązanie oparte na iPadzie i pozausznym procesorze chirurgicznym, zapewniają intuicyjny przepływ pracy, który pomaga w operacji, zapewniając w czasie rzeczywistym informacje zwrotne potrzebne do podejmowania decyzji w sali operacyjnej dotyczących głębokości kątowej i szybkości wprowadzania elektrody.
Łączność bezprzewodowa, automatyczna rejestracja implantów i intuicyjna konstrukcja zapewniają płynniejszą pracę na sali operacyjnej. Dane można następnie bezpośrednio zaimportować do oprogramowania programującego procesory dźwięku Custom Sound® Pro w celu wsparcia tworzenia MAP.

Nucleus SmartNav – funkcje śródoperacyjne

Kontrola umiejscowienia elektrod

Dostarcza cennych informacji na temat ostatecznego umiejscowienia elektrod i ma na celu ograniczenie wykonywania badań radiologicznych po wprowadzeniu elektrody.

Kątowa głębokość wprowadzenia

Zapewnia pomiar w czasie rzeczywistym kątowej głębokości wprowadzenia i ostatecznego położenia elektrody**.

Szybkość wprowadzania

Zapewnia informację zwrotną na temat szybkości i płynności wprowadzenia elektrody.

Impedancja

Daje pewność, że urządzenie działa zgodnie z przeznaczeniem, jeszcze przed opuszczeniem sali operacyjnej.

Pomiary zaawansowane i AutoNRT®

Nucleus SmartNav obejmuje zarówno AutoNRT, jak i Advanced NRT w celu uzyskania progów odpowiedzi neuronalnej, potwierdzenia funkcji nerwów oraz wsparcia podczas dopasowania procesora dźwięku.

Elektryczny próg odruchu strzemiączka (eSRT)

Potwierdza reakcję nerwów na stymulację elektryczną i pomaga ustalić odpowiedni poziom dopasowania.

* Aplikacja Cochlear™ Nucleus® SmartNav.
** Funkcja kątowej głębokości wprowadzenia jest wyłączona, gdy system Nucleus SmartNav jest używany z elektrodą perimodiolarną.

Referencje
1. Australian Good Design Award® Gold Winner; (2022).
2. Page JC, Cox MD, Hollowoa B, Bonilla-Velez J, Trinidade A, Dornhoffer JL. Trends in Intraoperative Testing During Cochlear Implantation. Otol Neurotol. (2018 Mar); 39(3):294-298.
3. Kontorinis G, Lenarz T, Stöver T, Paasche G. Impact of the insertion speed of cochlear implant electrodes on the insertion forces. Otol Neurotol. (2011 Jun); 32(4):565-70.
4. Rajan GP, Kontorinis G, Kuthubutheen J. The effects of insertion speed on inner ear function during cochlear implantation: a comparison study. Audiol Neurootol. (2013); 18(1):17-22.
5. Todt I, Mittmann P, Ernst A. Intracochlear fluid pressure changes related to the insertional speed of a CI electrode. Biomed Res Int (2014); 2014:507241.
6. Morrel, WG, Holder, JT, Dawant, BM, et al. Effect of Scala Tympani Height on Insertion Depth of Straight Cochlear Implant Electrodes. Otolaryngology – Head and Neck Surgery. (2020); 194599820904941.
7. Skarzynski H, Lorens A,Matusiak M, Porowski M, Skarzynski PH, James CJ. Cochlear implantation with the Nucleus slim straight electrode in subjects with residual low-frequency hearing. Ear Hear (2014); 35(2):e33-43.
8. Cochlear Limited. D1665111 V1 SEP2019. Angular Insertion Monitoring Algorithm TRL6 Validation.
9. Cochlear Limited. D1946550 Cochlear Nucleus® SmartNav App user guide.
10. Cochlear Limited. D1840640 Custom Sound Pro User guide.
11. Botros A, van Dijk B, Killian M. AutoNR: an automated system that measures ECAP thresholds with the Nucleus Freedom cochlear implant via machine intelligence. Artif Intell Med. 2007 May;40(1):15-28.


wstecz Zapytanie ofertowe