System Cochlear™ Baha® Connect

System Cochlear™ Baha® Connect składa się z implantu Baha® BI300, wspornika pokrytego hydroksyapatytem BA400 oraz zewnętrznego procesora dźwięku. Jest to rozwiązanie, wykorzystujące sprawdzone i od lat wykorzystywane zjawiska, takie jak przewodnictwo kostne oraz osseointegracja. Cechą charakterystyczną systemu Connect jest sposób stabilizacji procesora dźwięku na głowie pacjenta. Utrzymuje się on bowiem za pomocą wbudowanego zaczepu, który docelowo doczepia się we wspornik implantu.

Efektywność kliniczną systemu Baha® Connect dowiedziono w licznych badaniach naukowych w zakresie przewodnictwa kostnego. System jest wyposażony w unikalną technologię DermaLock™, dla której dowiedziono integrację z tkanką miękką. Współpracując z trzema zakresami wzmocnień inteligentnych procesorów dźwięku, rozwiązanie to zapewnia korzyści płynące z doskonałej zdolności słyszenia przy lepszych wynikach pacjenta.

KORZYŚCI

System Baha® Connect oferuje nową, minimalnie inwazyjną technikę zabiegu i najnowocześniejsze procesory dźwięku, zapewniające następujące korzyści:

LEPSZE SŁYSZENIE
System Baha® Connect wykorzystuje całą gamę procesorów dźwięku z najnowocześniejszą technologią przetwarzania dźwięku. Dostępne rozwiązania zapewniają automatyczne dostosowanie się do warunków akustycznych w celu dostarczenia optymalnych ustawień we wszystkich sytuacjach, ograniczając potrzebę ręcznej regulacji urządzenia. Dobór procesora dźwięku jest uzależniony od poziomu niedosłuchu.

NAJNOWOCZEŚNIEJSZA TECHNOLOGIA IMPLANTÓW
Technologia DermaLock™ oferuje minimalnie inwazyjny zabieg z szybkim gojeniem. Widocznych będzie tylko kilka milimetrów wspornika.

ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA
Technologie Bluetooth® Smart, Made for iPhone oraz Cochlear True Wireless™ pomagają zmaksymalizować zdolność słyszenia we wszystkich sytuacjach słuchowych, dzięki czemu głos, dźwięki telefonu oraz muzyka są wyraźniejsze i czystsze niż wcześniej.

Zasada działania

System Cochlear™ Baha® Connect przesyła sygnały dźwiękowe dzięki przewodnictwu kostnemu, w naturalny sposób stymulując ucho wewnętrzne. System składa się z następujących elementów:


wstecz Zapytanie ofertowe