GSI Audera Pro OAE

Kliniczny system do pomiarów otoemisji akustycznej. Urządzenie jest wskazane do stosowania w ocenie, identyfikacji, dokumentacji i diagnozie zaburzeń słuchowych i przedsionkowych. W przypadku rozbudowy o moduł ABR urządzenie stanowi kompletny system diagnostyczny.


wstecz Zapytanie ofertowe