Konferencja szkoleniowa “Nowoczesne podejście do diagnostyki foniatryczne” Wrocław, 17-18. lutego 2023

Szanowni Państwo,

Mam zaszczyt zaprosić do Wrocławia na konferencję szkoleniową dotyczącą tematyki diagnostyki narządu mowy. Wybitni specjaliści w tej dziedzinie podzielą się z Państwem swoim doświadczeniem. Oprócz tradycyjnych wykładów i paneli dyskusyjnych, konferencja będzie okazją do uczestnictwa w warsztatach, umożliwiających zdobycie praktycznych umiejętności właściwej diagnostyki oraz oceny stanów chorobowych.
Konferencja adresowana jest zarówno do lekarzy, którzy rozpoczynają swoją przygodę z tą tematyka, jak i do tych, którzy mają już własne doświadczenia diagnostyczne i chcą he dalej poszerzać. Jesteśmy przekonani, że konferencja będzie doskonałą okazją do poszerzania wiedzy, licznych dyskusji i wymiany doświadczeń pomiędzy specjalistami.
Mam również nadzieję, że spotkanie zaowocuje nawiązaniem nowych kontaktów zawodowych i towarzyskich.
Serdecznie zapraszamy do Wrocławia.

Tematyka konferencji:
17-18. lutego 2023 (godz. 9:00 – 17:00)
● Ocena stroboskopowa złotym standardem
w diagnostyce zaburzeń głosu
● Analiza akustyczna głosu w praktyce
● Sposoby parametryzacji stroboskopii w celu
zobiektywizowania interpretacji
● Choroby czynnościowe narządu głosu – jak
zdiagnozować, co widać w ocenie stroboskopowej
krtani
● Łagodne zmiany przerostowe w obrębie krtani –
klasyfikacja na podstawie oceny stroboskopowej
● Wczesna diagnostyka nowotworów i stanów
przednowotworowych krtani.
● Monitorowanie efektów leczenia zaburzeń głosu
przy pomocy videostroboskopii krtani
● Choroby zawodowe narządu głosu w praktyce
● Jak prawidłowo przeprowadzić ocenę
stroboskopową krtani? Jak wykonać badanie,
aby uzyskać dobry efekt stroboskopowy

Wykładowcy:

dr hab. n. med. Ewelina Sielska-Badurek
adiunkt w Klinice Otolaryngologii Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego

Specjalizuje się w kompleksowym diagnozowaniu i leczeniu chorób narządu
głosu, ponadto przeprowadza diagnostykę endoskopową u pacjentów z podejrzeniem raka krtani, czy zmian przednowotworowych w obrębie krtani. W 2015
roku, jako pierwszy lekarz w Polsce przeprowadziła augmentację krtani w znieczuleniu miejscowym przy pomocy hydroksyapatytu wapnia poprawiając jakość
głosu u pacjenta z porażeniem krtani. Stworzyła autorski program czynnościowej terapii zaburzeń głosu w śpiewie w oparciu o technikę Lax Vox, techniki
manualne, metodę akcentów, czy metodę żucia Froeschelsa.

dr hab. n. med. Anna Rzepakowska
adiunkt w Klinice Otorynolaryngologii,
Chirurgii Głowy i Szyi
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Zajmuje się diagnostyką zmian nowotworowych w jamie ustnej, gardle i krtani
z wykorzystaniem nowoczesnych metod endoskopowych (Narrow Band Imaging) oraz oceną patologii ślinianek i węzłów chłonnych szyi w badaniu ultrasonograficznym. Ma doświadczenie w leczeniu chirurgicznym zmian organicznych
krtani, gardła i jamy ustnej z wykorzystaniem metod klasycznych oraz lasera.
Wykonuje operacje ślinianek, węzłów chłonnych i innych patologii szyi

dr n. med. Barbara Jamróz
adiunkt w Klinice Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy
i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
Kierownik zespołu foniatryczno-logopedycznego Kliniki
oraz Pracowni Patofizjologii Głosu i Mowy.

Specjalizuje się m. in. w diagnostyce i terapii zaburzeń schorzeń organicznych
i czynnościowych krtani, zaburzeń głosu oraz połykania, opiece foniatrycznej
w przypadku wady rozszczepowej wargi i/lub podniebienia, terapii manualnej
krtani. Jako pierwszy lekarz w Polsce ukończyła kursy akredytacyjne pod afiliacją ESSD (European Society for Swallowing Disorders): FEES (endoskopowe
badanie zaburzeń połykania), VFSS (wideofluoroskopia), CSE (kliniczna ocena
połykania). Jest pierwszym w Polsce instruktorem endoskopowego badania zaburzeń połykania (FEES) w ramach ESSD FEES Accreditation Programme.

dr n. med. Aleksandra Skrzypek
Medicus Clinic, Specjalistyczne Centrum Medyczne,
Wrocław,

Specjalista otolaryngolog, specjalista audiolog i foniatra. Zajmuje się diagnostyką laryngologiczną, leczeniem zachowawczym i operacyjnym. Szczególną
wagę przykłada do profilaktyki zdrowia. Studia na Wydziale Lekarskim ukończyła w 2003 roku. Część studiów odbyła na uniwersytecie w Bochum. Staż
specjalizacyjny odbyła w Katedrze i Klinice Otolaryngologii, Chirurgii Głowy
i Szyi Akademii Medycznej we Wrocławiu. W 2008 roku obroniła dysertację
doktorską pt. „Ocena krtani oraz narządu słuchu i równowagi w akromegalii”

Termin:
17-18. lutego 2023 r.
Miejsce:
Medicus Clinic Specjalistyczne Centrum Medyczne
Plac Strzelecki 24, 50-224 Wrocław
Rejestracja mailowo: [email protected]
bądź telefonicznie pod numerem +48 71 32 363 00
Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wniesienie
opłaty we wskazanym terminie.
Więcej informacji:

Opłata za uczestnictwo:
Do 30.10.2022 – 1000 zł
Od 31.10.2022 – 1200 zł
Zakończenie rejestracji: 10.01.2023
Opłata obejmuje:
● uczestnictwo w konferencji
● przerwy lunchowe
● kolacje towarzyską w dn. 17.02.2023
Płatność:
na konto Santander Bank Polska
22 1090 2590 0000 0001 3183 4435
W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę konferencji.
W przypadku konieczności odwołania kursu ze względu na sytuację pandemiczną, zobowiązujemy się do zwrotu wcześniej wniesionych opłat