Konferencja szkoleniowa „Nowoczesne podejście do leczenia przerostu migdałków i chrapania u dzieci i dorosłych – zastosowanie koblacji w laryngologii”

08-09.10.2021 Zarejestruj się

  Dane do faktury:

  Mamy zaszczyt zaprosić do Wrocławia na Konferencję Naukowo-Szkoleniową, dotyczącą tematyki migdałków oraz chrapania u dzieci i dorosłych. Wybitni specjaliści w tej dziedzinie podzielą się z Państwem swoim doświadczeniem. Oprócz tradycyjnych wykładów i paneli dyskusyjnych, wykładowcy przeprowadzą operacje, które będą transmitowane live.

  Konferencja adresowana jest zarówno do lekarzy, którzy rozpoczynają swoją przygodę z tą tematyka, jak i do tych, którzy mają już własne doświadczenia chirurgiczne i chcą je dalej poszerzać. Jesteśmy przekonani, że konferencja będzie doskonałą okazją do poszerzania wiedzy, licznych dyskusji i wymiany doświadczeń pomiędzy specjalistami.

  Program konferencji:

  Dzień 1

  Piątek, 8.10.2021

  8:00 – 9:00     Rejestracja uczestników. Kawa na powitanie.
  9:00 – 9:15      Powitanie, dr n. med. Maciej Mazur
  9:15 – 9:35      Przyczyny chrapania i powstawania bezdechów sennych, dr hab. n. med. Wojciech Kukwa
  9:35 – 10:15    Diagnostyka chrapania i OSAS, Poligrafia, polisomnografia, dr n. med. Aneta Kowal,  DISE dr hab. n. med. Wojciech Kukwa
  10:15 –10:45  Złoty standard leczenia. Wskazania i przeciwskazania do leczenia operacyjnego
  dr n. med. Aleksandra Sztuka-Banel
  10:45 – 11:15  Przerwa kawowa
  11:15 – 12:45  Leczenie operacyjne w zakresie laryngologii i chirurgii twarzowo-szczękowo twarzowej
  Zabiegi w obrębie nosa, dr hab. n. med. Wojciech Kukwa
  Zabiegi w obrębie podniebienia i gardła, dr n. med. Aleksandra Sztuka-Banel
  Zabiegi w zakresie chirurgii twarzowo-szczękowej
  12:45 – 13:00  Prezentacja przypadku, dr n. med. Aleksandra Sztuka-Banel
  13:00 – 14:00  Lunch
  14:00 – 14:45  Operacja UPPP z transmisją live
  14:45 – 15:00  Technologia koblacji w porównaniu z innymi urządzeniami. Zalety i różnice., mgr inż. Rafał Wieczorek
  15:00 – 16:00  Panel dyskusyjny – prezentacja przypadku
  dr hab. n. med. Wojciech Kukwa,
  dr n. med. Aleksandra Sztuka-Banel,
  dr n. med. Aneta Kowal
  16:00 – 16:30  Dyskusja i pytania
  16:30     Zakończenie dnia pierwszego
  19:00     Kolacja towarzyska

  Dzień 2

  Sobota, 9.10.2021

  9:00 – 9:10       Powitanie, rozpoczęcie dnia drugiego, Michał Kida
  9:10 – 9:25       Wskazania do leczenia operacyjnego schorzeń układu chłonnego gardła u dzieci – prezentacja wybranych przypadków, dr hab. n. med. Wojciech Gawron
  9:25 – 9:45       Wskazania do leczenia operacyjnego przewlekłego zapalenia migdałków podniebiennych u dorosłych – przegląd współcześnie stosowanych metod chirurgicznych, prof. dr hab. n. med. Paweł Burduk
  9:45 – 10:15     Koblacja — rozszerzone zastosowanie, Mr. Sam Khemani
  10:15 – 10:30   Tonsillektomia klasyczna a tonsillektomia metodą koblacji – porównanie metod, prof. dr hab. n. med. Paweł Burduk
  10:30 – 11:00  Koblacja – tonsilektomia wewnątrztorebkowa – Jak zacząłem i jak robiłem, Mr. Sam Khemani
  11:00 – 11:30  Przerwa kawowa
  11:30 – 11:45  Omówienie przypadków do operacji, dr hab. n. med. Wojciech Gawron
  11:45 – 13:00  Operacje Live (2 zabiegi operacyjne)
  13:00 – 14:00  Lunch
  14:00 – 14:30  The evidence base for COBLATION Intracapsular Tonsillectomy, Mr Sam Khemani
  14:30 – 15:30  Panel dyskusyjny – omówienie przypadków, prof. dr hab. n. med. Paweł Burduk, dr hab. n. med. Wojciech Gawron, Mr. Sam Khemani
  15:30 – 15:40  Rodzaje akcesoriów do koblacji i ich przeznaczenie, mgr inż. Rafał Wieczorek
  15:40 – 16:30  Warsztaty z zastosowania koblacji.

  Wykładowcy:
  prof. dr hab. n. med. Paweł Burduk
  Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii Collegium Medicum, Bydgoszcz
  dr hab. n. med. Wojciech Kukwa
  Oddział Otolaryngologii, Szpital Czerniakowski, Warszawa
  dr hab. n. med. Wojciech Gawron

  Medicus Clinic Specjalistyczne Centrum Medyczne, Wroclaw
  dr n. med. Aleksandra Sztuka-Banel
  Medicus Clinic Specjalistyczne Centrum Medyczne, Wroclaw
  Mr. Sam Khemani
  Spire Gatwick Park Hospital
  dr n. med. Aneta Kowal
  Medicus Clinic Specjalistyczne Centrum Medyczne, Wrocław

  Miejsce: Plac Strzelecki 24,  50-224 Wrocław

  Rejestracja:

  Mailowo: rejestracja@medicusexpert.pl bądź telefonicznie pod numerem +48 71 32 363 00

  Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wniesienie opłaty we wskazanym terminie.

  Termin rejestracji:
  do 20.09.2021

  Opłata za uczestnictwo:
  600 zł (do 20.09.2021)

  Opłata obejmuje: 

  Płatność:
  na konto Santander Bank Polska S.A.
  22 1090 2590 0000 0001 3183 4435

  W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę konferencji.
  W przypadku konieczności odwołania kursu ze względu na sytuację pandemiczną, zobowiązujemy się do zwrotu wcześniej wniesionych opłat.

  Rekomendowane hotele:

  Hotel Campanile na hasło  „MEDICUS”,  -10 %
  Władysława Jagiełły 7,  50-201 Wrocław

  Hotel HP Park Plaza Wrocław na hasło „MEDICUS”, – 10%
  Bolesława Drobnera 11-13, 50-257 Wrocław

  SPONSOR GŁÓWNY:

  PARTNERZY:

   

  wstecz