Otyłość – rękawowa resekcja żołądka

Otyłość to choroba przewlekła, cechowana nieprawidłową oraz nadmierną kumulacją tkanki tłuszczowej. Z definicji otyłość zaczyna się po przekroczeniu 25% tkanki tłuszczowej u mężczyzn oraz 30% u kobiet. Leczenie otyłości jest zazwyczaj długim procesem ograniczonym możliwościami organizmu dotyczących tempa spadku wagi i powinno być przeprowadzane poprzez jednoczesne połączenie kilku metod, takich jak zmiana diety, zwiększenie aktywności fizycznej oraz terapia psychologiczna. Nieleczona otyłość może prowadzić do wielu powikłań chorobowych takich jak chorób niedokrwienna serca, insulinooporność, cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia hormonalne, uszkodzenie nerek, a w skrajnych przypadkach nowotwory. Nadmiernie obciążony tkanką tłuszczową organizm nie będzie dobrze funkcjonował – odpowie refluksem żołądkowo-przełykowym, zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa i stawów, przepuklinami, żylakami kończyn dolnych i żylną chorobą zakrzepowo zatorową oraz zespołem bezdechu sennego. Otyłość ma też wpływ na komfort życia i stan psychiczny pacjenta: zmiany emocjonalne często przejawiają się niską samooceną, lękami, brakiem samoakceptacji, czasem nawet depresją. Ważne jest więc, aby w odpowiednim momencie zdecydować się na leczenie otyłości.

Przyczyny otyłości

Istnieje wiele czynników, które mogą doprowadzić do otyłości. Zazwyczaj jest ona skutkiem połączenia kilku z nich, a dojście do powodu przybrania nadprogramowej wagi jest pierwszym krokiem do podjęcia efektywnego leczenia. Przyczyny otyłości można podzielić na kilka kategorii: przyczyny środowiskowe, przyczyny psychologiczne oraz przyczyny hormonalne.

Do przyczyn środowiskowych należą:

Przyczyny psychologiczne to głównie zaburzenia odżywiania, lecz nie tylko:

Przyczyny hormonalne obejmować będą:

Chirurgiczne leczenie otyłości

Obecnie pacjenci leczący otyłość mogą decydować się na operacje bariatryczne mające na celu przyspieszenie skutecznej utraty wagi. Jedną z przynoszących najlepsze rezultaty jest rękawów resekcja żołądka – sleeve gastrectomy. Podczas tego zabiegu usuwa się około 80% powiększonego żołądka co sprawia, że pozostaje fragment w postaci cienkiej rurki o pojemności około 150 ml. Dzięki temu pacjent po zabiegu nie jest w stanie przyjmować dużych objętości pokarmu i szybciej odczuwa sytość. Przekłada się to na utratę masy ciała. Operacja ta najczęściej wykonywana jest sposobem laparoskopowym, co pozwala na szybszą rekonwalescencję. Rany po takiej metodzie są znacznie mniejsze i goją się szybciej niż w przypadku klasycznej operacji. Rękawowa resekcja żołądka rekomendowana jest pacjentom z wskaźnikiem masy ciała BMI między 35 a 40. Choroby wtórne otyłości (bezdech senny, cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze) nie są przeciwwskazaniem do przeprowadzenia operacji. Rękawowa resekcja żołądka jest rozwiązaniem stosowanym na przykład u pacjentów, którym regulowana opaska żołądka nie przyniosła oczekiwanych efektów lub jako pierwszy etap kilkuetapowego leczenia otyłości. Poprzedza ona wtedy takie poważniejsze procedury jak gastric bypass (ominięcie żołądkowo-jelitowe) czy wyłączenie dwunastnicze (duodenal switch). Po operacji przeprowadzonej w znieczuleniu ogólnym i trwającej około 90 minut chory powinien pozostać parę dni w szpitalu. Przez około 2 tygodnie zalecana jest dieta płynna/miksowana, a powrót do całkowitej sprawności trwa kilka tygodni.