Personel wspierający

Wanda Kohman
Pielęgniarka oddziałowa
Joanna Niedźwiedź-Mieloch
Koordynator ds. bloku operacyjnego
Urszula Hornowska
Koordynator ds. Oddziału
Karolina Górzyńska
Koordynator ds. Ambulatorium
Michał Waleriańczyk
Koordynator ds. Badań Audiologicznych
Katarzyna Jędryszek
Koordynator ds. hospitalizacji
Olga Antonik
Koordynator ds. hospitalizacji
Magdalena Smok
Koordynator ds. hospitalizacji