Personel wspierający

Wanda Kohman
Pielęgniarka oddziałowa
Urszula Hornowska
Koordynator ds. Oddziału
Karolina Toruń
Pielęgniarka koordynująca ambulatorium.
Karolina Górzyńska
Pielęgniarka ds. epidemiologii
Michał Waleriańczyk
Koordynator ds. Badań Audiologicznych
Katarzyna Hebdowska
Koordynator ds. koordynacji
Katarzyna Jędryszek
Koordynator ds. hospitalizacji
Magdalena Smok
Koordynator ds. hospitalizacji
Karolina Nowak
Koordynator ds. hospitalizacji
Katarzyna Warchoł
Koordynator ds. hospitalizacji