dr hab. n. med. Wojciech Gawron

Ordynator Oddziału Otolaryngologii w Medicus Clinic, specjalista otolaryngolog, specjalista otolaryngolog dziecięcy

Zajmuje się pełną diagnostyką laryngologiczną, leczeniem zachowawczym i operacyjnym dzieci i dorosłych.

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu z roku 1996. Specjalista 2. stopnia z otolaryngologii i otolaryngologii dziecięcej.

W okresie od września 1997 roku do końca grudnia 2008 roku był zatrudniony na etacie naukowo-dydaktycznym, początkowo na stanowisku asystenta, a od lutego 2005 roku adiunkta Katedry i Kliniki Otolaryngologii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

W roku 2001 obronił pracę doktorską na temat: „Ocena stanu narządu przedsionkowego dzieci chorych na cukrzycę typu 1”.

W lutym 2014 roku na podstawie dorobku naukowego oraz cyklu publikacji pod wspólnym tytułem „Analiza zmian nie jawnych klinicznie w obrębie narządu słuchu i narządu równowagi w wybranych schorzeniach okresu rozwojowego” uzyskał tytuł doktora habilitowanego.

Staże zagraniczne:

– w ramach programu ERASMUS: w 2000 roku 3-miesięczny staż kliniczny pod kierunkiem Profesora Edoardo Arslana w zakresie otologii, audiologii i otoneurologii na oddziale Audiologii i Foniatrii Uniwersytetu w Padwie

– z ramienia Fundacji Kościuszkowskiej w 2003 roku 3-miesięczny staż naukowo-szkoleniowy pod kierunkiem Profesora Roberta McCrea w zakresie fizjologii narządu przedsionkowego i otoneurologii doświadczalnej w Zakładzie Neurobiologii, Farmakologii i Fizjologii Uniwersytetu w Chicago, USA (The University of Chicago).

Odbył również liczne staże naukowo-szkoleniowe w wiodących ośrodkach laryngologicznych na terenie Polski.

Autor i współautor licznych publikacji naukowych w dziedzinie otolaryngologii w kraju i za granicą.

Obecnie od 2009 roku pracuje w Specjalistycznym Centrum Medycznym Medicus w Poradni Otolaryngologii Dziecięcej oraz pełni funkcję Ordynatora Oddziału Otolaryngologii.

Zainteresowania szczegółowe: problematyka otolaryngologii dziecięcej, diagnostyka i leczenie schorzeń narządu równowagi ze szczególnym uwzględnieniem, problematyki układowych i nieukładowych zawrotów głowy.

wstecz Umów się na wizytę