Dr n. med. Marcin Ziętek

Specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej

Dr n. med. Marcin Ziętek jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. W 2011 roku uzyskał tytuł specjalisty w zakresie chirurgii ogólnej. W 2014 roku uzyskał tytuł specjalisty w zakresie chirurgii onkologicznej. W 2014 roku obronił pracę doktorską pt. (Ocena ekspresji oraz wartości prognostycznej białek ALCAM i ADAM-10 w czerniaku skóry), która uzyskała wyróżnienie Dziekana Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego. Od 2006 roku pracuje jako chirurg na II Oddziale Chirurgii Onkologicznej w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu. Od 2017 roku jest adiunktem w Katedrze Onkologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, gdzie prowadzi zajęcia i wykłady dla studentów wydziału lekarskiego, stomatologii i farmacji w zakresie chirurgii onkologicznej. Od 2019 roku pełni funkcję kierownika Oddziału Chirurgii Onkologicznej II (Skin Cancer Unit), specjalizując się w leczeniu operacyjnym zaawansowanych nowotworów skóry, czerniaków i mięsaków tkanek miękkich. Wykonuje zabiegi z zakresu medycyny estetycznej oraz chirurgii ogólnej i onkologicznej.

wstecz Umów się na wizytę