dr n. med. Rafał Nowak

Specjalista chirurgii twarzowo-szczękowej

Absolwent Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Od 2003 roku jest pracownikiem Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Konsultant Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Zielonej Górze.

Jest współautorem 75 prac naukowych i doniesień zjazdowych z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej, opublikowanych w czasopismach naukowych oraz przedstawionych na konferencjach międzynarodowych i krajowych. Spełnia się w roli wykładowcy i organizatora kursów specjalistycznych, podczas których dzieli się zdobytą wiedzą z dziedziny chirurgii szczękowo-twarzowej i chirurgii ortognatycznej. Jednocześnie dba o rozwój własnych kompetencji, uczestnicząc w licznych kursach doskonalących dotyczących chirurgii jamy ustnej, szczękowo-twarzowej, ortodoncji i implantologii.

Jego zainteresowania praktyczne obejmują szeroko pojętą chirurgię kostną w zakresie części twarzowej czaszki i jamy ustnej, zabiegi rekonstrukcyjne przedprotetyczne i przedimplantologiczne, chirurgię ortognatyczną, traumatologię czaszkowo-szczękowo-twarzową oraz zastosowanie technologii 3D w planowaniu zabiegów operacyjnych. Brał udział w wielu stażach klinicznych w renomowanych ośrodkach chirurgii szczękowo-twarzowej, m.in. w Brugii, Antwerpii, Münster, Dreźnie, Mediolanie. Jest członkiem i stypendystą European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery, stypendystą Funduszu im. E. Niedźwirskiego oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej.

Współwłaściciel i założyciel Centrum Chirurgii i Estetyki Twarzy.

Prywatnie pasjonat deski w każdym wydaniu – na śniegu, wodzie i kółkach. Jest też miłośnikiem MTB, gór i zdrowego stylu życia.

wstecz Umów się na wizytę