lek. Alicja Kalcowska

specjalista chirurgii dziecięcej

Lek. Alicja Kalcowska jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. W 2019 roku uzyskała tytuł specjalisty chirurgii dziecięcej.

Leczenie dzieci od zawsze było jej pasją. Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując jako lekarz w Klinice Chirurgii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie oraz na Oddziale Chirurgii Dziecięcej Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka we Wrocławiu. Obecnie jest zatrudniona na etacie starszego asystenta w Klinice Chirurgii i Urologii Dziecięcej USK we Wrocławiu.

Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje i aktualizuje wiedzę, uczestnicząc w sympozjach i szkoleniach. Bierze czynny udział w konferencjach i zjazdach pod patronatem Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, którego jestem członkiem.

Współczesna chirurgia dziecięca skupia się na zastosowaniu technik małoinwazyjnych oraz wykorzystaniu nowoczesnych technik zabiegowych w leczeniu schorzeń, które kiedyś można było leczyć tylko poprzez zastosowanie bardziej rozległych operacji. Laseroterapia, która stanowi jedno z jej głównych zainteresowań, pozwala na skuteczne i trwałe leczenie problemów u dzieci, które kiedyś mogły być leczone tylko przy pomocy skalpela.

wstecz Umów się na wizytę