Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Mazur

Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista hematolog, specjalista transplantolog kliniczny

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Mazur jest specjalistą w dziedzinie chorób wewnętrznych, hematologii i transplantologii klinicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie w diagnostyce i leczeniu schorzeń hematologicznych (niedokrwistości, leukopenie, małopłytkowości, zaburzenia gospodarki żelaza). Jego zainteresowania obejmują również nowotwory hematologiczne, w tym białaczki ostre i przewlekłe, szpiczaka plazmocytowego, chłoniaki, nadpłytkowość samoistną oraz czerwienicę prawdziwą.

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Mazur bierze aktywny udział w licznych badaniach klinicznych, mających na celu wprowadzenie nowych leków do praktyki klinicznej. Jako członek Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, nieustannie dąży do podnoszenia standardów leczenia i diagnostyki w swojej dziedzinie.

wstecz Umów się na wizytę