prof. dr hab. n. med. Małgorzata Wierzbicka

Specjalista otolaryngolog

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Wierzbicka specjalizuje się w chirurgii głowy i szyi. Konsultuje i kwalifikuje Pacjentów do operacji, przeprowadza kontrole pooperacyjne. Specjalizuje się w chirurgii laserowej krtani, fonochirurgii, operacjach ślinianek i przestrzeni przygardłowej. Wykonuje pełne spektrum operacji w zakresie nowotworów szyi, krtani, jamy ustnej, gardła, kości skroniowej i podstawy czaszki.

Od 2023 r.  jest prezesem Europejskiego Towarzystwa Laryngologicznego (ELS). Ponadto jest redaktorem naczelnym Polskiego Czasopisma Otolaryngologicznego oraz międzynarodowego czasopisma Frontiers in Surgery (sekcja: Otolaryngologia Chirurgia Głowy i Szyi).

Wykształcenie:
Wydział Lek Akademii Medycznej w Poznaniu.

Kwalifikacje zawodowe:

 • 2004 – Doktor habilitowany nauk medycznych, na podstawie pracy „Rola czynnika genetycznego w kształtowaniu indywidualnego ryzyka występowania mnogich pierwotnych nowotworów głowy i szyi”,
 • 2012 – Tytuł naukowy Profesora Belwederskiego Nauk Medycznych,
 • 2017/2023 – Stanowisko profesora zwyczajnego w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej UMP,
 • Kształcenie ustawiczne,
 • 2016/2017 – Studia Podyplomowe „Menadżer w opiece zdrowotnej” Uniwersytet Ekonomiczny Pń,
 • 2019/2020 Studia Podyplomowe „Zarządzanie zasobami ludzkimi” Uniwersytet A. Mickiewicza Pń,
 • 2017 Kurs Zarządzania i kontroli – kompetencje nowoczesnych kadr system ochrony zdrowia” POWR.05.02.00-00-0029/16,
 • 2018 Kurs “IV Hands-on Mastering Transoral Approach to Head Neck Cancer, Madryt,
 • III 2019 Kurs szkoleniowy Cochlear Sydney, Australia,
 • IV 2022 Szkolenie ENT Department Leiden University Medical Centre, The Netherlands,
 • VI 2022 Kurs “Zarządzanie zespołem poprzez delegowanie zadań i odpowiedzialności” organizowany przez Naczelną Izbę Lekarską Ośrodek Doskonalenia Zawodowego.

Przynależność do towarzystw naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi,
 • Polskie Towarzystwo Chirurgii Podstawy Czaszki,
 • Europejskie Towarzystwo Laryngologiczne (ELS),
 • Członek grupy roboczej ELS (Members of the Committee of low risk HPV),
 • Członek grupy roboczej ELS (Members of the Committee of high risk HPV),
 • Stowarzyszenie Rozwoju Nowych Metod Leczenia Zaburzeń Słuchu “Lepiej słyszeć – Better Hearing”,
 • Polska Grupa Badań Nowotworów Głowy i Szyi,
 • Stowarzyszenie Chorych z Łagodnymi Guzami Ślinianek,
 • Członek grupy roboczej Programu Rozwoju Polskiej Onkologii – Polskie Towarzystwo Onkologiczne we współpracy z Polskim Towarzystwem Onkologii Klinicznej, Polskim Towarzystwem Chirurgii Onkologicznej, Polskim Towarzystwem Radioterapii Onkologicznej, Polskim Towarzystwem Patologów, Polską Unią Onkologii,
 • Ekspert ds. onkologii w radzie naukowej Kampanii Edukacyjnej dla lekarzy otolaryngologów – 2014 r.

Funkcje pełnione w towarzystwach naukowych:

 • Sekretarz Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi (PTORL ChGiSz) w latach 1999-2009,
 • Przewodnicząca Oddziału Poznańskiego PTORL ChGiSz w latach 2009-2012, 2016-2020,
 • Sekretarz Zarządu PTORL ChGiSz w latach 2004 -2008,
 • Członek Zarządu Głównego PTORL ChGiSz w latach 2008-2010, 2012 – 2016, 2018-2020, 2020 – nadal,
 • Członek Zarządu Sekcji Onkologicznej PTORL ChGiSz,
 • Przewodnicząca Sekcji Onkologicznej PTOCHGiS – 2013-2015,
 • Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki – 01.12.2014 – 06.10.2017,
 • Członek Editorial Board Journal of Contemporary Brachytherapy,
 • Zastępca Redaktora Naczelnego „Polskiego Przeglądu Otorynolaryngologicznego”,
 • Prezes Zarządu Stowarzyszenia Chorych z Łagodnymi Guzami Ślinianek od 2015-2019,
 • Od 2018 Member of Scientific Council of the European Laryngological Society ELS (członek Rady Naukowej Europejskiego Towarzystwa Laryngologicznego) i Europejski Zespół ds. Nowej Klasyfikacji Raka Krtani TNM,
 • 2021 (maj) Prezydent Elekt Europejskiego Towarzystwa Laryngologicznego (ELS),
 • 01.10.2021 Przewodnicząca Rady Kierowników Uniwersyteckich Klinik Otolaryngologicznych w Polsce,
 • Członek Rady Naukowej Otolaryngologii Polskiej (2021-2022),
 • 1.06.2022 Redaktor Naczelna czasopisma „Otolaryngologii Polskiej”,
 • 1.02.2017 Associate Editor: Otolaryngology Head and Neck Surgery, Frontiers in Surgery,
 • 3.08.2022 Chief Editor: Frontiers in Surgery Section: Otolaryngology Head and Neck Surgery.
wstecz Umów się na wizytę