Vista Fix

Oferowane rodzaje implantów słuchowych:

System Cochlear™ VISTAFIX® 3

Implanty słuchowe w Medicus Expert

  • System implantu ślimakowego Nucleus (3)
  • System implantu Baha (5)
  • System implantów OSIA (1)
  • Vista Fix (1)
  • Telemedycyna (2)